Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja terenów zieleni na terenie miasta Płocka

https://platformazakupowa.pl/transakcja/716254

Skip to content