Deklaracja dostępności

Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” Zakład Budżetowy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej http://www.muniserwis.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-12-31. Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-23

 

Stan dostępności cyfrowej

  • Każda strona posiada unikalny tytuł.
  • Strona posiada zrozumiałe teksty oraz formatowana jest w sposób zgodny z zasadami dostępności.
  • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
  • Wymaganie dotyczące kontrastu, zmiany rozmiaru,  zostało spełnione. Strona zapewnia wyświetlanie w wysokim kontraście, odcieniach szarości, z jasnym tłem.
  • Nawigacja jest przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron.
  • Strona nie posiada filmów.
  • Strona nie posiada formularzy kontaktowych.

 

Strona jest wyposażona w mechanizmy ułatwiające przeglądanie

  • zmiana wielkości czcionki,
  • zmiana kontrastu,
  • możliwość wyświetlania strony w odcieniach szarości,
  • możliwość włączenia jasnego tła.
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki
     • TAB – przejście do kolejnego elementu
     • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
     • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
     • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-03-23
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

W przypadku problemów z dostępnością na stronie www.muniserwis.pl prosimy o kontakt na adres e-mail muniserwis@muniserwis.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 24 364 01 40.  Prosimy o podanie dokładny opis problemu i miejsca na stronie internetowej. Tą samą drogą można składać składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Skip to content