Cmentarz Komunalny

Zarządca Cmentarza – Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” uprzejmie informuje, że :

 

1. W celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej należy zgłosić się do Kierownika Cmentarza komunalnego z niżej wymienionymi dokumentami:

a. Karta zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza – oryginał,

b. Kopia aktu zgonu.

Biuro obsługi Cmentarza komunalnego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, soboty w godzinach od 8.00 do 13.00, za wyjątkiem świąt. Biuro obsługi jest czynne wyłącznie w soboty, w które jest czynny Urząd Stanu Cywilnego w Płocku (druga sobota miesiąca).

2. Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku należy dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

 

64 1020 3974 0000 5002 0201 8398

 

Wysokość opłat została określona w Zarządzeniu Nr 4139/2023 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 marca 2023 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych i wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku – ->link

3. W celu otrzymania faktury, w przelewie należy wskazać dane: imię i nazwisko,  adres zamieszkania, imię i nazwisko osoby zmarłej oraz lokalizację grobu (kwatera, rząd, grób).

4. Fakturę będzie można odebrać w Zakładzie przy ul. Przemysłowej 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 14:30. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 24 364 01 45.

5. Prace remontowo-budowlane/kamieniarskie mogą być wykonywane w dni robocze po wcześniejszym wniesieniu odpowiednich opłat w godzinach – 7.30-15.30 i przedstawieniu karty prac remontowo – budowlanych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku – Wzór karty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 24 364-01-40 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

Regulamin Cmentarza komunalnego w Płocku – UCHWAŁA NR 873/L/2023 Rady Miasta Płocka

Skip to content