Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku z prowadzeniem akcji zimowej oraz konserwacja terenów zieleni na terenie miasta Płocka.

Skip to content