Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacja zieleni z prowadzeniem akcji zimowej na terenie miasta Płocka.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/884162

Skip to content