Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka.

Skip to content