Wykonywanie prac w zakresie utrzymania czystości i porządku oraz konserwacja zieleni na terenie miasta Płocka.

https://platformazakupowa.pl/transakcja/942437

Skip to content