Sukcesywna dostawa soli kamiennej, drogowej w szacowanej ilości do 1500 ton, przeznaczonej do zimowego utrzymywania dróg.

Skip to content