Sukcesywna dostawa soli kamiennej, drogowej w szacowanej ilości do 2000ton, przeznaczonej do zimoweg

Strona internetowa dla przedmiotowego postępowania to :  https://platformazakupowa.pl (ID 537385 )

Na powyższej stronie znajdują się wszystkie dokumenty zamówienia.

Link bezpośredni: https://platformazakupowa.pl/transakcja/537385

Skip to content