Postępowania których wartość jest równa lub przekracza kwoty 130 000 zł

Dostawa samochodu ciężarowego do 3,5 tony

2024-05-16 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/927697

https://platformazakupowa.pl/transakcja/927697


Brak dokumentów

Dostawa materiałów budowlanych

2024-01-30 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/880537

https://platformazakupowa.pl/transakcja/880537


Brak dokumentów

Dostawa paliw ciekłych w 2024 roku.

2023-11-22 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/850659

https://platformazakupowa.pl/transakcja/850659


Brak dokumentów

Dostawa materiałów budowlanych

2023-09-13 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/816644

https://platformazakupowa.pl/transakcja/816644


Brak dokumentów

Dostawa materiałów budowlanych

2022-06-21 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/629131

https://platformazakupowa.pl/transakcja/629131


Brak dokumentów

Usługi w zakresie prac porządkowych i konserwacji zieleni

2022-06-07 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/623412

https://platformazakupowa.pl/transakcja/623412


Brak dokumentów

Dozór i ochrona na terenie Cmentarza Komunalnego i Parku Północnego

2021-12-13 Adres URL: https://platformazakupowa.pl

Dozór i ochrona na terenie Cmentarza Komunalnego i Parku Północnego


Dokumenty

Dostawa paliw ciekłych w 2022 r.

2021-11-18 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/537917

https://platformazakupowa.pl/transakcja/537917


Dokumenty

Dostawa paliw Informacja o postępowaniu

Sukcesywna dostawa soli kamiennej, drogowej w szacowanej ilości do 2000ton, przeznaczonej do zimoweg

2021-11-15 Adres URL: https://platformazakupowa.pl/transakcja/537385

Na powyższej stronie znajdują się wszystkie dokumenty zamówienia.


Brak dokumentów

Skip to content