Data: 08.06.2020 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Uniewaznienie_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 13.12.2019 r. Tytuł: Dozór i ochrona mienia na terenie Cm.komunalnego i Parku Północnego w 2020 roku - usługa społeczna  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-12-11 Tytuł: Przetarg nieograniczony nadostawę paliw płynnych w 2020 r.  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-11-14 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-09-09 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu wielofunkcyjnego Iseki SF370  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-09-09 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu wielofunkcyjnego Iseki SF370  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-09-06 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1.pdf
    
 
     
Data: 2019-06-21 Tytuł: Przetarg nieograniczony na opróżnianie,wywóz,zagospodarowanie odpadów - Cmentarz komunalny  
       Dokumenty:
    InformacjaOuniewaznieniu.pdf
    
 
     
Data: 2019-04-26 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wynajem maszyn i urz±dzeń na 2019 rok  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 06.03.2019 r. Tytuł: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-20 Tytuł: Dozór i ochrona mienia na terenie Cmentarza kom.,Parku Północnego,bazy Przemysłowa3  
       Dokumenty:
    Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-21 Tytuł: Przetarg nieograniczony na opróżnianie, wywóz i utylizację odpadów z Cmentarza komunalnego 2019  
       Dokumenty:
    informacja_o_wyborze_utylizacja_cmentarz_2019.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-10 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę paliw ciekłych w 2019 r.  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-04 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej na 2019 r.  
       Dokumenty:
    Wybor_oferty_dostawa_soli_drogowej_2019.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-29 Tytuł: Dozór i ochronę mienia znajdującego się na terenach:1) Cmentarza komun w Płocku,Parku Północnego  
       Dokumenty:
    20180629140955092.pdf
    Informacja_o_wyborze_dozor.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-29 Tytuł: opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    20180629140448634.pdf
    Informacja_o_wyborze_Utylizacja.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-18 Tytuł: Usuwanie barszczu Sosnowskiego  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_barszcz_sosnowskiego.pdf
    
 
     
Data: 2018-05-24 Tytuł: Zapytanie ofertowe zakup i dostawa dwóch samochodów ciężarowych  
       Dokumenty:
    informacja_z_otwarcia_ofert_zakup_dostawa_samochodow.pdf
    
 
     
Data: 2018-05-25 Tytuł: Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska  
       Dokumenty:
    informacja_z_otwarcia_ofert_wynajem_maszyn_urzadzen.pdf
    wybor_oferty_wynajem_maszyn_urzadzen.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-30 Tytuł: Opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    wybor_oferty_wywoz_nieczystosc_cmentarz_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-18 Tytuł: Dostawa elementów do budowy grobów  
       Dokumenty:
    Informacja_wybor_oferty_elementy_groby_60kpl.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-18 Tytuł: Dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2018 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_Dostawa_paliw_dla_jednostek.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-17 Tytuł: Dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2018 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_Dostawa_paliw_dla_jednostek.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-21 Tytuł: Dozór i ochrona mienia  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_ochrona_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-05 Tytuł: Dostawa posypywarko solarki oraz pługu do odśnieżania  
       Dokumenty:
    Wybor_oferty_posypywarko_solarka_plug_do_odsniezania.pdf
    
 
     
Data: 2017-11-14 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    informacja_z_otwarcia_ofert_Dostawa_soli_drogowej_2018.pdf
    Wybor_oferty_Dostawa_soli_drogowej_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-16 Tytuł: Dostawa posypywarko-solarki  
       Dokumenty:
    wybor_oferty_posypywarko_solarka.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-11 Tytuł: Zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie w 2017 r. na terenie miasta Płocka drzew i krzewów, stan  
       Dokumenty:
    wybor_oferty_nasadzenia_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-12 Tytuł: Zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie w 2017 r. na terenie miasta Płocka drzew i krzewów, stan  
       Dokumenty:
    wybor_oferty_nasadzenia_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-08-28 Tytuł: Dostawa elementów do budowy grobów w ilości do 150 kpl  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_elementy_groby_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-08-22 Tytuł: Dostawa_elementów do budowy grobów w ilości do 150 kpl  
       Dokumenty:
    informacja_uniewaznienie_elementy_groby_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-03-17 Tytuł: Opróznienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadow komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_odpady_cmentarz_komunalny.pdf
    
 
     
Data: 2017-02-22 Tytuł: zapytanie ofertowe wywóz odpadów cmentarz komunalny 2017  
       Dokumenty:
    uniewaznienie_postepowania_smieci_cmentarz_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-12-29 Tytuł: Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne ochrona na 2017  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_ochrona_2017.pdf
    informacja_o_ponownym_wyborze_oferty_ochrona_dozor_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-12-19 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2017 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    Informacj_wybor_oferty_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-12-23 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2017 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    Informacj_wybor_oferty_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-12-29 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2017 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    Informacj_wybor_oferty_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-11-04 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_O_WYBORZE_NAJKORZYSTNIEJSZEJ_OFERTY_Dostawa_soli_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-10-26 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymanaia dróg  
       Dokumenty:
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania__Dostawa_soli_drogowej_na_2017_dodano_26_10_2016.pdf
    
 
     
Data: 2016-05-13 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_oferty_elementy_groby_2016..pdf
    
 
     
Data: 2016-03-14 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_informacja_wybor_oferty_smieci_cmentarz_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-11-25 Tytuł: Dostawa Paliw płynnych: benzyny bezolowiowej PB95, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    Informacja_wybor_oferty_dostawa_paliw_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-11-24 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarza komun.,ParkuPóln,siedzibyZUM Muniserwis,Placu zabaw w lasku,Jędrzeje  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_oferty_ochrona_dozorowanie_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-11-05 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dostwa_soli_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-02-17 Tytuł: Wyzwóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    informacja_wybor_oferty_wywoz_niesegregow_odpadow_komunalnych_cmentarz_komunalny_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-12-22 Tytuł: Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb 95, olej napędowy  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_dostawa_paliw_2015.pdf
    
 
     
Data: 2014-12-22 Tytuł: Wynajem pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_wynajem_plugow_odsnieznych_2015.pdf
    
 
     
Data: 2014-01-12 Tytuł: Ochrona i dozorowanie wniżej wymien.obiektów;cmentarz komunalny, Park Pół,siedziba Muniserw,lasekbrz  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystnieszej_oferty_ochrona_2015.pdf
    
 
     
Data: 2014-11-25 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ścieżki rowerowej ul. Szpitalna  
       Dokumenty:
    OGL_Informacja_wybor_oferty_wykonanie_warstwy_scieralnej_z_betonu_asfaltowegO_ul_Szpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2014-11-26 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ścieżki rowerowej ul. Szpitalna  
       Dokumenty:
    OGL_Informacja_wybor_oferty_wykonanie_warstwy_scieralnej_z_betonu_asfaltowegO_ul_Szpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2014-11-07 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    Informacja_wybor_najkorzystniejszej_oferty_dost_materialow_betonowych_ul_Szpitalan.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-16 Tytuł: Dostawa elementów granitowych i kruszyw do budowy ciągu nadskarpowego w Płocku w ramach zad:Wzmocnie  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_dostawa_elementow_granitowych_kruszyw_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-30 Tytuł: Budowa elem.wyposażenia placu zabaw skweru ul.Jachowicza oraz budowa elem wypos.ściezki zdrPopudskie  
       Dokumenty:
    INFORM_WYBOR_NAJKORZYST_OFERTY_budowa_elementow_wyposazenia_placu_zabaw_sciezkizdrowia_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-06 Tytuł: Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji przy ul. Popłacińskiej i Jachowicza  
       Dokumenty:
    INFORM_wybor_najkorzystniejszej_oferty_mala_architektura_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-10 Tytuł: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Płocku na odcinku od hotelu Starzyński do kościoła Św. Bartłomiej  
       Dokumenty:
    Informacja_wybor_oferty_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana.pdf
    informacja_ponowny_wybor_oferty_oswietlenie_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-04 Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku.  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_WYBOR_OFERTY_BUDOWA_MALEJ_ARCHITEKTURY_SKARPA_WISLANA.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-11 Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku.  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_WYBOR_OFERTY_BUDOWA_MALEJ_ARCHITEKTURY_SKARPA_WISLANA.pdf
    
 
     
Data: 2014-07-29 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, w  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    
 
     
Data: 2014-07-03 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św.Bartłomieja....  
       Dokumenty:
    iNFORMACJA_O_UNIEWAZNIENIU_Wzmocnienie_Skarpa_Wislana.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-06-17 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św.Bartłomieja....  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_UNIEWAZNIENIE_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-23 Tytuł: Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_remont_inst._sanitar_w_bursa_szkolna_3Maja35Plock_.pdf
    Informacja_ponowny_wybor_oferty_remont_istalacji_bursy_szkolnej_3Maja35_dodano_26_05_14Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-20 Tytuł: Remont pomieszczeń w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_remont_pomieszczen_bursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-08 Tytuł: Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    inform_uniewaznienie_przetargu_remont_instalacji_sanitarnychbursa_szkola_3Maja35_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-11 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    informacja_o_wyborze_oferty_dostawa_mat.betonowych.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-09 Tytuł: Dostawa materiałów branży sanitarnej  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_wybor_oferty_dostawa_materialow_branzy_sanitarnej.pdf
    
 
     
Data: 2014-03-31 Tytuł: Dostawa żwiru sortowanego o frakcji 16-31,5mm  
       Dokumenty:
    informacja_o_wyborze_oferty_dostawa_zwiru_sortowanego_o_frak_16_31_5mm.pdf
    
 
     
Data: 2014-02-27 Tytuł: Zakup, dostawa,montaż wyposażenia placu dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 5 w Płocku  
       Dokumenty:
    inform_wybor_oferty_wyposazenie_placu_dydaktycznego_Gimnazjum_nr5.pdf
    
 
     
Data: 2014-01-30 Tytuł: Usługa transportu soli  
       Dokumenty:
    OGL_INFORM_wybor_oferty_usluga_transportu_soli_2014.pdf
    
 
     
Data: 2014-01-30 Tytuł: Wywóz niesegregow.odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_inform_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_smieci_cmentarz_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-12-17 Tytuł: Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5tony  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_dostawa_uzywanego_samochodu_ciezarowego.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-29 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_materialy_betonowe_Szpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-12 Tytuł: Zakup i dostawa wyposazena do wykonania placy dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 5 w Płocku  
       Dokumenty:
     Brak dokumentów dla tego przetargu.

 
     
Data: 2013-11-12 Tytuł: Dostawa i montaż urządzeń:placuzabaw dla młodziezy i dorosłych, wyposaż.toru dla rowerBMX,boisko spo  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_wyposaz_plac_zabaw_ul_Zielona.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-14 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarz komunalny, Park Półn., siedziba Muniserwisu, Plac zabaw w lasku brzoz  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_ochrona_2014.pdf
    inform_ponowny_wybor_oferty_ochrona_2014_dodano_27_11_2013.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-08 Tytuł: Dostawa Pliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_paliwa_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-04 Tytuł: Dostawa soli kamienne drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_dostawa_soli_kamien_drogowej_zimow_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-11 Tytuł: Dostawa piasku płukanego,sortowanego o frakcji 0-2mm  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_piasek_plukany_sortow_02mm.pdf
    
 
     
Data: 2013-09-24 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_materia_beton_groby.pdf
    
 
     
Data: 2013-09-26 Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, odwadniającej tereny zakładów Muniserwis I Sita Płocka Gosp  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_ofert_odwodnienie_Muniserwis_Sita.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-12 Tytuł: Budowa oświetlenia drug.fragmentu Pasażu Paderewskiego w Płocku etap II  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_oswietlenie _Pasaz_Paderewskiego.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-08 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_niesegr_odpad_komun_cmentarz.pdf
    inform_ponowny_wyb_wywoz_niesOdpad_kom_cmentarz12_08_2013.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-22 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_betonowe_Paderewskiego.pdf
    inf_o_ponownym_wyborze_oferty_materialy_betonowe.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-22 Tytuł: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (Ppasaż Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_kruszywo_lamane_Paderewskiego.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-08 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ściezki rowerowej ul. Grabówka  
       Dokumenty:
    OGL_wyboroferty_wykon_warstw_scier_bet_asf_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-06-14 Tytuł: Dostawa płyt drogowych (ul.Kleberga)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_plyty_drogowe_Kleberga.pdf
    
 
     
Data: 2013-05-09 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_betnowe_ZOO.pdf
    
 
     
Data: 2013-05-08 Tytuł: Dostawa drzew, krzewów, półkrzewów, bylin  
       Dokumenty:
    OGL_Wyb_Oferty_Dost_Drzew_krzew.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-28 Tytuł: Dostawa podsypki cemt-piask,mieszanki beton,kruszywa stabiliz cementem Grabówka, Kobylińskiego  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferry_pods_cem_piask_miesz_bet_krusz_stabil.pdf
    
 
     
Data: 2013-02-13 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_dostawa_posplki_Grabowka_2013.pdf
    OGL_wybor_ofertyPospolka_Grabowka_drugi_Wykonawca.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-07 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_betonowe_grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-02-27 Tytuł: Dostawa betonu asflatowego w ilości do 700 ton  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_beton_asfaltowy_2013.pdf
    
 
     
Data: 2013-01-30 Tytuł: Dostawa piasku płukanego,sortowanego o frakcji 0-2mm  
       Dokumenty:
    OGL_wyb_ofer_dost_pias_pluk_sort_fr_0_2mm.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-17 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr31,5-56mm oraz kruszywa łamanego o fr 0-31,5  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_tluczen_kruszywa_Lacka.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-06 Tytuł: Dostawa uzywanych samochodów ciężarowych  
       Dokumenty:
    OGL_O_WYB_OFERTY_SAM_CIEZ_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-26 Tytuł: Dostawa paliw płynnych:benzyna,olej napędowy,olej opałowy  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_paliwa_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-28 Tytuł: Ochrona i dozorowanie obiektów:cmentarz,Park Pln,siedziba Muniserwis, Plac zabaw lasek brz,ba Jedrze  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_ochrona_2013.pdf
    OGL_wybor_oferty_ochrona_2013_dr_wykonawca_29_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-28 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_dostawa_soli_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-26 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr. 31,5-56mm oraz kruszywa łamaneo o frakcji 0-31,5mm  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_tluczen_31_56_kruszyw_0_31_5_Krakowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-26 Tytuł: Dostawa kruszyw o frakcji 0-31,5  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_Kruszywo_0_31_5_Kobylinskiego_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-27 Tytuł: Dostawa pospółki (Grabówka)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_dostawa_pospolki_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-22 Tytuł: Dostawa używanych samochodów ciężarowych o mocy pow215KM i dop.masie całkow.min.18ton-szt2  
       Dokumenty:
    OGL_uniewaz_dostawa_samochodow_uzywanych_22_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_wykonanie_oslony_przeciwlod_mola_w_plocku.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-09 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_pospolka_ul_Gmury.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-05 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Grabówka)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_betonow_Grabowka_dodan_05_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-26 Tytuł: Dostawa materiałow betonowych - Al. Kobylińskiego Płock  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_bet_Kobylinskiego.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-16 Tytuł: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i tartanowej pod skwer gier miejskich w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_nawierzchnia_poliuretan_ul_Tysiaclecia.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-03 Tytuł: Dostawa używanej koparki kółowej  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_koparka_kolowa_03_10_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-26 Tytuł: Dostawa materialow betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_mater_betonowe26_09_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-01 Tytuł: Przebudowa ulic Pilsudskiego z Otolińską  
       Dokumenty:
    UNIEWAZNIENIE_ul_Otolinska_01_10_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-29 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do budowy grobów  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_elementy_groby_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-28 Tytuł: Budowa ul. Grabowej w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_budowa_ul_Grabowej.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-27 Tytuł: Wykonanie przepustów,rowów krytych, ścianek przele  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_oferty_wykon_rowow_przepustow.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-03 Tytuł: Wynajem maszyn i urządzeń (samochody, koparki kołowe)  
       Dokumenty:
    OGL_wybor_wynajem_maszyn_koparki_sam_dod_03_08_2012.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."