Data: 2019-12-11 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04  
       Dokumenty:
    SIWZ_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_kod_17_09_04.pdf
    Ogloszenie_o_zamowieniu_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_kod_17_09_04.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    
 
     
Data: 2019-12-02 Tytuł: Dozór i ochrona mienia na terenie Cm.komunalnego i Parku Północnego w 2020 roku - usługa społeczna  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_ochrona_2020_uslugi_spoleczne.pdf
    Zmiana_tresci_zamowienia_oraz_projektu_umowy.pdf
    Pytanie_odpowiedz_dozor_i_ochrona_mienia.pdf
    Informacja_o_udzieleniu_zamowienia.pdf
    
 
     
Data: 2019-11-27 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów o kodzie 17 09 04  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    SIWZ_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_02_12_2019.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2019-11-22 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę piasku sortowanego do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_piasku_sortowanego_na_2019_i_2020.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-11-20 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej na 2019 i 2020 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_dostawe_soli_drogowej_na_2019_i_2020.pdf
    SIWZ_na_dostawe_soli_drogowej.pdf
    Zmiana_ogloszenia.pdf
    Zmiana_SIWZ.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty
    
 
     
Data: 2019-11-18 Tytuł: Przetarg nieograniczony nadostawę paliw płynnych w 2020 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_dostawe_paliw_plynnych_2020.pdf
    SIWZ_na_dostawe_paliw_plynnych_2020.pdf
    Klauzula_informacyjna_z_art_13_RODO.pdf
    Zmiana_w_SIWZ.pdf
    ogloszenie.pdf
    Zmiana_ogloszenia_termin_skladania_ofert.pdf
    Zmiana_terminu_skladania_ofert.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_dostawa_paliw_22_11_2019.pdf
    Zmiana_tresci_SIWZ_29_11_2019.pdf
    Informacja_o_zmianie_ogloszenia_29_11_2019.pdf
    Zmiana_tresci_SIWZ_w_projekcie_umowy_02_12_2019.pdf
    Zmiana_w_SIWZ_02_12_2019_druga_zmiana.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_02_12_2019.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    
 
     
Data: 2019-10-30 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow-Cmentarz_komunalny.pdf
    SIWZ_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_komunalnych_z_Cmentarza_komunalnego.pdf
    Zmiana_w_SIWZ.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
    Zmiana_w_SIWZ_w_formularzu_oferty.pdf
    Zmiana_w_SIWZ_w_projekcie_umowy.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-09-02 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę pojazdu wielofunkcyjnego Iseki SF370  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_pojazdu_wielofunkcyjnego_Iseki.pdf
    
 
     
Data: 2019-08-26 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę materiałów budowlanych  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_dostawe_materialow_budowlanych.pdf
    SIWZ_dostawa_materialow_budowlanych (1).pdf
    Zmiana_w_SIWZ.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf
    Informacja _z_otwarcia_ofert.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_sprostowanie.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_1.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_2.pdf
    
 
     
Data: 2019-06-19 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_przetargu.pdf
    
 
     
Data: 2019-06-07 Tytuł: Przetarg nieograniczony na opróżnianie,wywóz,zagospodarowanie odpadów - Cmentarz komunalny  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_oproznianie,_wywoz,_zagospodarowanie_odpadow_Cmentarz_konunalny.pdf
    SIWZ_na_oproznianie,_wywoz,_zagospodarowanie_odpadow_Cmentarz_komunalny.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    InformacjaOuniewaznieniu.pdf
    
 
     
Data: 2019-05-16 Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę ro¶lin  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_na_zakup_i_dostawe_roslin.pdf
    formularz_ofertowy_i_klauzula_RODO.pdf
    
 
     
Data: 2019-04-17 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wynajem maszyn i urz±dzeń na 2019 rok  
       Dokumenty:
    SIWZ_na_wynajem_maszyn_i_urzadzen_na_2019.pdf
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_wynajem_maszyn_i_urzadzen_na_2019.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    
 
     
Data: 2019-02-21 Tytuł: Zakup i dostawa samochodu ciężarowego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zakup_i_dostawe_samochodu_ciezarowego.pdf
    SIWZ_na_zakup_i_dostawe_samochodu_ciezarowego.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_zakup_i_dostawa_samochodu_ciezarowego.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_uwaga_zmiana_terminu.pdf
    zapytania_odpowiedzi_zakup_i_dostawa_samochodu_ciezarowego -2.pdf
    
 
     
Data: 2019-01-31 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę w 2019 r. max.140 kpl.elementów grobów i max.24 szt.pref.na urny  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_w_2019r._elementow_grobow.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-01-24 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego grzewczego lekkiego w 2019 r.  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_oleju_napedowego_grzewczego_lekkiego_w_2019_r..pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2019-01-21 Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2019 rok  
       Dokumenty:
    Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_w_ZUM_Muniserwis_ZB_w_2019.pdf
    
 
     
Data: 2019-01-18 Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawe posypywarko solarki  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_zakup_i_dostawe_posypywarko_solarki.pdf
    Informacja_o_wyborze_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-11 Tytuł: Dozór i ochrona mienia na terenie Cmentarza kom.,Parku Północnego,bazy Przemysłowa3  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_ochrona_2019_uslugi_spoleczne.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_dozor_2019.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-10 Tytuł: Przetarg nieograniczony na opróżnianie, wywóz i utylizację odpadów z Cmentarza komunalnego 2019  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_oproznianie_wywoz_utylizacja_odpadow_z_cmentarza_komunalnego_2019.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_odpady_komunalne_cmentarz_2019.docx
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    
 
     
Data: 2018-12-01 Tytuł: test  
       Dokumenty:
     Brak dokumentów dla tego przetargu.

 
     
Data: 2018-11-28 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę paliw ciekłych w 2019 r.  
       Dokumenty:
    SIWZ_paliwa_umowa_opis_2019.pdf
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_dostawe_paliw_cieklych_2019.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_dostawa_paliw_cieklych_28_11_2018.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    
 
     
Data: 2018-11-22 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej na 2019 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_dostawe_soli_drogowej_2019.pdf
    SIWZ_sol_umowa_opis_2019.pdf
    Informacja_z_otwarcia-ofert.pdf
    
 
     
Data: 2018-11-05 Tytuł: Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę dwóch ci±gników z osprzętem zimowym- listopad 2018 r.  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    Zapytanie_ofertowe_na_zakup_i_dostawe_dwoch_ciagnikow_z_osprzetem_zimowym_listopad_2018_r..pdf
    
 
     
Data: 2018-10-19 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch ci±gników z osprętem zimowym.  
       Dokumenty:
    20181019144554352.pdf
    Uniewaznienie_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2018-09-12 Tytuł: Zapytanie ofertowe: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_dostawa_mat._betonowych.pdf
    Wzor_Umowy.pdf
    
 
     
Data: 2018-07-11 Tytuł: Zapytanie_ofertowe_Dostawa_elementow_do_budowy_grobów_opis_przedmiotu_umowa  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_Dostawa_elementow_do_budowy_grobow_opis_przedmiotu_umowa.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-21 Tytuł: Dozór i ochronę mienia znajdującego się na terenach:1) Cmentarza komun w Płocku,Parku Północnego  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_zamowieniu_ochrona_2018_uslugi_spoleczne.docx
    zmiana_tresci_ogloszenie o zamowieniu ochrona 2018.docx
    zmiana_tresci_ogloszenia_o_zamowieniu_dozor_i_ochrona.pdf
    zmiana_2_formularz_ofertowy_ogloszenia_o_zamowieniu_ochrona.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_dozor_ochrona_mienia.pdf
    Wybor_oferty_Dozor_i_ochrona_mienia_Cmentarz_Komunalny.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-21 Tytuł: opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_oproznianie_wywoz_utylizacja_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_z_cmentarza_komunalnego.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_smieci_cmentarz_2018_drugi.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_wywoz_utylizacja_odpadow.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-08 Tytuł: Usuwanie barszczu Sosnowskiego  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_usuwanie_barszczu_Sosnowskiego_2018.pdf
    informacja_wybor_barszcz_sosnowskiego.pdf
    
 
     
Data: 2018-05-17 Tytuł: Zapytanie ofertowe zakup i dostawa dwóch samochodów ciężarowych  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_zakup_dostawa_dwoc_samochodow_ciezarowych.pdf
    Muniserwis Umowa - samochody 2018.docx
    opis przedmiotu zamowienia formularz oferty samochody 2018.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_zakup_dostawa_samochodow.pdf
    
 
     
Data: 2018-05-17 Tytuł: Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_zamowieniu_wynajem_maszyn_i_urzadzen_wraz_z_obsluga_operatorska.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wynajem_maszyn_i_urzadzen_wraz_z_obsluga_operatorska.pdf
    SIWZ_wynajem_sprzetu_2018.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_wynajem_maszyn_urzadzen.pdf
    
 
     
Data: 2018-05-02 Tytuł: Zakup i dostawa pojazdu wielofunkcyjnego Iseki SF370  
       Dokumenty:
    Zapytanie ofertowe, opis przedmiotu zamowienia, umowa.pdf
    
 
     
Data: 2018-03-26 Tytuł: Budowa kablowej sieci oświetleniowej placu wkoło garażu ul. Gintera  
       Dokumenty:
    zapytanie_przedmiar_opis_przedmiotu_umowa_budowa_kablowej_sieci_oswietleniowej_Gintera.pdf
    Specyfikacja techniczna.pdf
    Projekt budowlano-wykonawczy i zagospodarowania terenu.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-31 Tytuł: Plan zamówień na 2018 rok  
       Dokumenty:
    Plan_postepowan_o_udzieleniu-zamowien_w_ZUM_Muniserwis_ZB_w_2018.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-16 Tytuł: Opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_zamowieniu_smieci_cmentarz_2018.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_smieci_cmentarz_2018.docx
    Zapytanie_odpowiedz_23_01_2018_odpady_cmentarz_2018.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_smieci_cmentarz_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-12 Tytuł: Dostawa elementów do budowy grobów  
       Dokumenty:
    zapytanie_Dostawa_elementow_do_budowy_grobow_opis_przedmiotu_umowa.pdf
    Informacja_wybor_oferty_elementy_groby_60kpl.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-05 Tytuł: Dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2018 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Dostawa_paliw_cieklychbenzyny_bezolowiowej95_oleju_napedowego_w_2018_dla_jednostek_GMPlock.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_paliw_2018.pdf
    SIWZ_paliwa_opis_przedmiotu_umowa_2018_opust.docx
    zmiana_SIWZ_dostawa_paliw_2018.pdf
    aktualny_formularz_oferty_dostawa_paliw_dodano_06_12_2017.docx
    zapytania_odpowiedzi_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacynych_11_12_2017.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_dostawa_paliw_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-12-05 Tytuł: Dozór i ochrona mienia  
       Dokumenty:
    Ogl_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_Dozor_ochrona_mienia_na terenach_cm_komunalnego_Parku_polnocnego_bazy_ZUM_Muniserwis_Parku_Pln.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_Dozor_i_ochrona_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-11-29 Tytuł: Dostawa posypywarko solarki oraz pługu do odśnieżania  
       Dokumenty:
    Dostawa_posypywarko_solarki_plugu_do_odsniezania.pdf
    Wybor_oferty_posypywarko_solarka_plug_do_odsniezania.pdf
    
 
     
Data: 2017-11-06 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    SIWZ_sol_umowa_opis_2018_edytowalna.docx
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_soli_drogowej_do_zimowego_utrzymania_drog_2018.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_Dostawa_soli_drogowej_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-09 Tytuł: Dostawa posypywarko-solarki  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_dostawa_posypywarko_solarki.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-03 Tytuł: Zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie w 2017 r. na terenie miasta Płocka drzew i krzewów, stan  
       Dokumenty:
    wzor_umowy_nasadzenia_pielegnacja_2017.pdf
    opis_przedmiotu_zamowieni_nasadzenia_pielegnacja_2017.pdf
    SIWZ_zakup_materialu_nasadzeniowego_i_posadzenie_w_2017_wraz_z_pielegnacja1.pdf
    zalacznik_nr_2_do_umowy_formularz cenowy_ nasadzenia_forma_edytowalna.ods
    SIWZ_nasadzenia_pielegnacja_2017_wersja_edyt.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_nasadzenia_pielegnacja.pdf
    wybor_oferty_nasadzenia_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-09-15 Tytuł: Dostawa materiłow betonowych (ul.Południowa)  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_dostawa_materialow_budowlanych_ul_Poludniowa.pdf
    
 
     
Data: 2017-08-22 Tytuł: Dostawa elementów do budowy grobów w ilości do 150 kpl  
       Dokumenty:
    zapytanie_elementy_groby_drugi_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-08-08 Tytuł: Dostawa_elementów do budowy grobów w ilości do 150 kpl  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_elementy_groby_opis_umowa_2017.pdf
    informacja_uniewaznienie_elementy_groby_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-05-08 Tytuł: Dostawa materiłow betonowych (ul.Sierpecka)  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_dostawa_materialow_budowlanych_ul_Sierpecka.pdf
    
 
     
Data: 2017-03-08 Tytuł: Opróznienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadow komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_oproznienie_wywoz_utylizacja_niesegr_odpadow_komunalnych_z_Cmentarza_komunalnego.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wywoz_odpadow_komunalnych_cmentarz_2017.rtf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_odpady_cmentarz_2017_wersja_podpisana.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_wywoz_odpadow_cmentarz2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-02-02 Tytuł: zapytanie ofertowe wywóz odpadów cmentarz komunalny 2017  
       Dokumenty:
    zapytanie_ofertowe_wywoz_odpadow_cmentarz_komunalny_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-01-31 Tytuł: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017R.  
       Dokumenty:
    PLAN POSTEPOWAN O UDZIELENIE ZAMOWIEN W ROKU 2017 .pdf
    
 
     
Data: 2016-12-19 Tytuł: Ogłoszenie o zamówienie na usługi społeczne ochrona na 2017  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_uslugi_spoleczne_ochrona_cmentarz_Park_Polnocny_siedziba_ZUM_Muniserwis_ZB_2017.pdf
    pytania_odpowiedzi_ochrona_2017_dod_23_12_2016.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert_Ochrona_na_2017.pdf
    informacja_wybor_oferty_ochrona_2017.pdf
    informacja_o_ponownym_wyborze_oferty_ochrona_dozor_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-12-09 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2017 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    informacja_z_otwarcia_ofert_dostawa_paliw_2017.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_paliw_cieklych_w2017_dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock.pdf
    ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_paliw_cieklych_w2017r_ dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock.pdf
    SIWZ_dostawa_paliw2017r_dla_jednostek_organizacyjnyc_Gminy_Miasto_Plock_edytowana.docx
    informacja_poprawiona_z_otwrcia_ofert_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_2017.pdf
    Informacj_wybor_oferty_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_Gminy_Miasto_Plock2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-10-26 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_Dostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zimowego_utrzymanai_drog_2017.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zimowego_utrzymania_drog_2017_podpisana.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_soli_drogowej_2017.docx
    Informacja_z_otwarcia_ofert_dostawa_soli_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-10-14 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymanaia dróg  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_soli_drogowej_na_2017.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_soli_drogowej_2017.docx
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_soli_2017_podpisana_wersja.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania__Dostawa_soli_drogowej_na_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-04-12 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_elementow_betonowych_do_wykonania_grobow_2016.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_elementy_groby_2016.docx
    rys_elementy_groby_2016.pdf
    
 
     
Data: 2016-02-17 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_Wywoz_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_wPlocku2016.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wywoz_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_w_Plocku_2016..pdf
    zmiana_SIWZ_smieci_cmentarz_2016_dod_23_02_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-11-12 Tytuł: Dostawa Paliw płynnych: benzyny bezolowiowej PB95, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_dostawa_paliw_plynnych_2016.pdf
    podpisany_opis_przemiotu_dostawa_paliw_plynnych_2016.pdf
    podpisana_str_SIWZ_dostaw_paliw_plynnych_2016.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_paliwo2016.docx
    zapytania_1_2_odpowiedzi_1_2_dostawa_paliw_plynnych_2016_dodano18_11_2015.pdf
    zmiana_tresci_SIWZ_dostawa_paliw_plynnych_dodano18_11_2015.pdf
    
 
     
Data: 2015-10-28 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarza komun.,ParkuPóln,siedzibyZUM Muniserwis,Placu zabaw w lasku,Jędrzeje  
       Dokumenty:
    OGLOSZENIE_o_zamowieniu_ochrona_2016.pdf
    podpisany_opis_przedmiotu_ochrona2016.pdf
    podpis_str_SIWZ_ochrona2016.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_ochrona2016.docx
    zapytanie1_odpowiedz_ochrona_2016_dodano2_11_2015.pdf
    
 
     
Data: 2015-10-23 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zim_utrzymania_drog_2016_.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_soli_wraz_z_transportem2016.docx
    podpisana_str_SIWZ_dostawa_soli_2016.pdf
    podpisany_opis_przedmiotu_zamowienia_dostawa_soli_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-01-23 Tytuł: Wyzwóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wywoz_odpadow_cmentarz_komunalny_2015.docx
    OGL_o_zamowieniu_wywoz_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_cmentarz_komunalny_Plock.pdf
    zapytanie_odpowiedz_wywoz_niesegr_odpadow_komunalnych_cmentarz_dod27_01_2015.pdf
    zmiana_tresci_SIWZ_wywoz_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_cmentarz_Plock.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_wywoz_niesegregowanych_odpadow_komunalnych_cmentarz_Plock.pdf
    do_ogloszenia_o_zmianie_SIWZ_wywoz_nieczystosci_cmentarz_Plock_dod_29_01_2015.pdf
    
 
     
Data: 2014-12-11 Tytuł: Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb 95, olej napędowy  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Dostawa_paliw_plynnychPb95_oleju_napewdowego.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_paliwo2015.docx
    
 
     
Data: 2014-12-11 Tytuł: Wynajem pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_wynajem_plugow_odsnieznych.pdf
    SIWZ_Wynajem_plugow_odsnieznych2015.docx
    
 
     
Data: 2014-12-05 Tytuł: Ochrona i dozorowanie wniżej wymien.obiektów;cmentarz komunalny, Park Pół,siedziba Muniserw,lasekbrz  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Ochrona_dozorowanie_obiektow_cmentarz_Komunalny_Park_Poln_siedziba_ZUM_Mun_Plac_Zabaw_Lasek_brzoz_Jedrzejewo.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_ochrona_2015.docx
    
 
     
Data: 2014-11-07 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ścieżki rowerowej ul. Szpitalna  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_wykonanie_warstwy_scieralnej_z_betonu_asfaltowego_sciezka_rowerowa_Szpitalana.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_sciezka_rowerowa_Szpitalna.docx
    
 
     
Data: 2014-10-15 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dost_mater_betonowych_ul_szpitalna.docx
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalna.pdf
    zmiana_SIWZ_zmiana_terminu_skaladania_otwarcia_ofert_dostawa_materialow_betonowych_dod_22_10_2014.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalana_dod_22_10_2014.pdf
    zmiana_terminu_skladania_otwarcia_ofert_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalna_dod_24_10_2014.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_dostaw_materialow_betonowych_dod_24_10_2014.pdf
    zmiana_SIWZ_zmiana_terminu_skaladania_otwarcoia_ofert_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalan_dod_04_11_14.pdf
    zmiana_SIWZ_aktualny_opis+przedmiotu_zamowienia_zalaczniki_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalan_dod30_10_14.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalna_dod04_11_14.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-08 Tytuł: Dostawa elementów granitowych i kruszyw do budowy ciągu nadskarpowego w Płocku w ramach zad:Wzmocnie  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Dostawa_elementow_granitowych_kruszywa_do_budowy_ciagu_nadskarpowego_w_Plocku_w_ramach_zad_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostw_elementow_granitowych_Kruszyw_do_budowy_ciaggu_nadskarpowego_w_Plocku_Skarpa.docx
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_dosttawa_elementow_granitowych_kruszyw_do_bud_ciagu_nadskarp_Plocku_dod_09_10_14.pdf
    STWiOR_materialy_Skarpa.pdf
    SKMBT_C35314100708290.pdf
    SKMBT_C35314100708291.pdf
    SKMBT_C35314100708292.pdf
    SKMBT_C35314100708300.pdf
    SKMBT_C35314100708310.pdf
    SKMBT_C35314100708320.pdf
    SKMBT_C35314100708450.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-22 Tytuł: Zagospodarowanie terenów zielenią skwerów miejskich przy ul. jachowicza i ul. Popłącińskiej w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_ZagospodarowanieZ_terenow_zielenia_skwerr_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    SIWZ_opis_przemiotu_umowa_zagospodarowanie_zielenia_skwerow_przy_ul_Jachowicza_Poplacinska.docx
    projekt_zielen_Jachowicza.pdf
    projekt_zielen_Poplacinska.pdf
    przedmiar_nasadzenia_Skwer_Jachowicza.pdf
    przedmiar_nasadzenia_Skwer_Poplacinska.pdf
    Specyfikacje_techniczne_Radziwie.pdf
    STWiR_zielen_Jachowiucza1.pdf
    uzupelnienie_do_projektu_zieleni_Poplacinska.pdf
    SKMBT_C35314091515090.pdf
    SKMBT_C35314091515100.pdf
    SKMBT_C35314091515101.pdf
    SKMBT_C35314091515102.pdf
    SKMBT_C35314091515103.pdf
    SKMBT_C35314091515110.pdf
    SKMBT_C35314091515111.pdf
    scan327.pdf
    scan328.pdf
    scan329.pdf
    scan330.pdf
    scan331.pdf
    scan332.pdf
    scan333.pdf
    scan326.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-15 Tytuł: Budowa elem.wyposażenia placu zabaw skweru ul.Jachowicza oraz budowa elem wypos.ściezki zdrPopudskie  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_Budowa_placu_zabaw_skweru_ul_jachowicza_sciezki_zdrowia_skwer_Pilsudskiego.pdf
    przedmiar_plac_zabaw_Jachowicza_sciezka_zdrowia_Poplacinska.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_place_zabaw_Jachowicza_sciezka_zdrowa_Poplacinska.docx
    karty techniczne urzadzen sciezki zdrowia i urzadzen ogolnych.pdf
    SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Radziwie.pdf
    Oswiadczenie.pdf
    projekt zagospodarowania terenu.pdf
    STWiOR_Jachowicza.pdf
    karty_techniczne_urzadzen_Jachowicza.pdf
    projekt_jachowicza.pdf
    zapytanie_odp_zmiana_SIWZ_Budowa_elem_wyposaz_placu_zabaw_Jachowicza_sciezka_zdrowia_Poplacin_dod23_09_2014.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-12 Tytuł: Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji przy ul. Popłacińskiej i Jachowicza  
       Dokumenty:
    OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU_Budowa_elementow_malej)_architektury_Poplacinska_Jachowicza.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_dostawa_montaz_elementow_malej_architekt_Poplacinska_Jachowicza.docx
    przedmiar_mala_architektura_Poplacinska_Jachowicza.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_Budowa_elmentow_malej_architektury_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    zmiana_SIWZ_Budowa_elementow_malej_architektury_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    karty techniczne urzadzen sciezki zdrowia i urzadzen ogolnych.pdf
    SPECYFIKACJE TECHNICZNE - Radziwie.pdf
    projekt zagospodarowania terenu.pdf
    Oswiadczenie.pdf
    projekt_jachowicza.pdf
    STWiOR_Jachowicza.pdf
    karty_techniczne_urzadzen_Jachowicza.pdf
    
 
     
Data: 2014-08-18 Tytuł: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Płocku na odcinku od hotelu Starzyński do kościoła Św. Bartłomiej  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Przebudowa_oswietlenia_ulicznego_w_Plocku_na_odcinku_od_hotelu_Starzynski_.pdf
    przedmiar_branza_elektryczna_Skarpa_Wislana.pdf
    Cz.7 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.pdf
    Cz.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
    Cz.2 PROJEKT ARCHITEKTURY I DFA.pdf
    Cz.3 PROJEKT KONSTRUKCJI.pdf
    PW
    SST Instalacji elektrycznycznej i architekruty
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana_Plock.docx
    99_Zarzadzenie581_11_Prezydenta_Miasta_Plocka.pdf
    pytania_odpowiedzi_1_zmiana_SIWZ_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana_dod03_09_14.pdf
    zmiana_ogloszenia_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana.pdf
    zmiana_SIWZ_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana_dodano29_08_2014.pdf
    IE_20130110_IE_PZT_SCHEMAT_2014_dodano_03_09_2014.pdf
    
 
     
Data: 2014-08-18 Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku.  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Budowa_obiektow_malej_architekturramaczadaniWzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    przedmiar_mala_architektura_Skarpa_Wislana.pdf
    Cz.2 PROJEKT ARCHITEKTURY I DFA.pdf
    Cz.1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.pdf
    Cz.7 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.pdf
    Cz.3 PROJEKT KONSTRUKCJI.pdf
    PW
    SST
    99_Zarzadzenie581_11_Prezydenta_Miasta_Plocka.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_mala_architektura_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_Plock.docx
    informacja_z_otwarcia_ofert_mala_architektura_Skarpa_Wislana_dod03_09_14.pdf
    INFORMACJA_WYBOR_OFERTY_BUDOWA_MALEJ_ARCHITEKTURY_SKARPA_WISLANA.pdf
    
 
     
Data: 2014-07-03 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, w  
       Dokumenty:
    OGL_O_ZAMOWIENIU_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_03_07_2014.pdf
    PW
    Dokumenty_8-10.zip
    Dokumenty_1-7.zip
    SIWZ_Opis_przedmiotu_umowa_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_w_Plocku03_07_2014.docx
    99_Zarzadzenie581_11_Prezydenta_Miasta_Plocka.pdf
    zapytanie_odpowiedz_1_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_dod_10_07_2014.pdf
    zapytanie_odpowiedz_2_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_dod_11_07_2014.pdf
    zmiana_tresci_SIWZ_Wzmocnienie_Skarpa_Wislana_dod_18_07_2014.pdf
    Ogloszenie_o_zmianie_Ogloszenia_WzmocnienieSkarpy_Wislanej_dod18_07_2014.pdf
    zapytanie3_odpowiedz3_Wzmocnienie_Skarpa_Wislana_dod22_07_2014.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    INFORMACJA_wybor_oferty_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    
 
     
Data: 2014-07-03 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św.Bartłomieja....  
       Dokumenty:
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.docx
    OGL_o_zamowieniu_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    SST_sanitarne.zip
    SST_elektryczne.zip
    SST_budowlane.zip
    Przedmiar_branza_sanitarna_strona_tytulowa.pdf
    Przedmiar_branza_sanitarna.pdf
    Przedmiar_branza_elektryczna_strona_tytulowa.pdf
    Przedmiar_branza_elektryczna.pdf
    Przedmiar_branza_budowlana_strona_tytulowa.pdf
    Przedmiar_branza_budowlana.pdf
    Projekt_sanitarne.zip
    Projekt_PZT.zip
    Projekt_elektryczne.zip
    Projekt_architektura_krajobrazu.zip
    Projekt_architektura.zip
    Dokumenty_8-10.zip
    Dokumenty_1-7.zip
    99_Zarzadzenie581_11_Prezydenta_Miasta_Plocka.pdf
    zapytania1_2_odpowiedzi_Wzmocnienie_Skarpa_Wislana_dodano_24_06_2014.pdf
    iNFORMACJA_O_UNIEWAZNIENIU_Wzmocnienie_Skarpa_Wislana.pdf
    informacja_z_otwarcia_ofert_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-06-02 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św.Bartłomieja....  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_w_Plocku_na_odcinku_od_Hotelu_Starzynski_do_Kosciola_Sw_Bartlomieja.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej_w_Plocku_2014.docx
    przedmiar_branza_budowana.pdf
    przedmiar_branza_budowlana_strona_tytulowa.pdf
    przedmiar_branza_elektryczna_strona_tytulowa.pdf
    przedmiar_branza_elektryczna.pdf
    przedmiar_branza_sanitarna.pdf
    przedmiar_branza_sanitarna_str_tytulowa.pdf
    OGLOSZENIE_o_zmianie_ogloszenia_z dnia03_06_2014_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    Zarzadzenie581_11_Prezydenta_Miasta_Plocka.pdf
    Cz_7_PROJEKT_INSTALACJI_ELEKTRYCZNYCH.pdf
    Dokumenty Cz. 8-10
    Dokumenty Cz. 1-4
    Cz_6_PROJEKT_INSTALACJI_SANITARNYCH.pdf
    zapytanie_odpowiedz_1_2_3_Skarpa_Wislana_dodano_13_06_2014.pdf
    PCK_PW_IS_610_pofil_wodociagu.pdf
    INFORMACJA_UNIEWAZNIENIE_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-08 Tytuł: Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_remont_instalacji_sanitarnych_w_budynku_bursy_szkolnej_3Maja35Plock.pdf
    1projekt_instalacja_wodociagowa_przeciwpozarowa.pdf
    2projekt_instalacji_sanitarnych.pdf
    3STWiOR_instalacja_wod_ p_poz.pdf
    przedmiar_remont_instalacji_sanitarnych_bursa_szkolna_3Maja35_08_05_14.pdf
    SIWZ_umowa_opis_przedmiotu_zamowienia_remont_instalacji_sanitarnych_w_budynku_bursy_szkolnej_przy_ul_3Maja35Plock.docx
    
 
     
Data: 2014-04-30 Tytuł: Remont pomieszczeń w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    przedmiar_remont_pomieszczen_bursa_szkolna_ul_3Maja35_Plock.pdf
    SIWZ_umowa_opis_przedmiotu_zamowienia_remont_pomieszczen_budynku_bursy_szkolnej_przy_ul_3Maja35Plock.docx
    rzut_piwnicy_zal_nr1.pdf
    rzut_parteru_zal_nr_2.pdf
    rzut_II_pietro_zal_nr_4.pdf
    rzut_I_pietro_zal_nr_3.pdf
    OGL_o_zamowieniu_remont_pomieszczen_w_budynku_bursy_szkolnej_3Maja35_Plock.pdf
    zmiana SIWZ_dodano_08_05_2014_remont_pomieszczen_budynku_bursy_szkolnej_ul_3Maja35_Plock.pdf
    nowy_wzor_umowy_dodan_08_05_2014_remont_pomieszczen_bursa_szkolna3Maja35_Plock.docx
    pytania_odpowiedzi_Remont_pomieszczen_w_budynku_bursy_szkolnej_3Maja35_Plock_dod_12_05_14.pdf
    zmiana_SIWZ_dod_12_05_2014_remont_pomieszczen_budynku_bursy_szkolnej_3Maja35_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-22 Tytuł: Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_remont_instalacji_sanitarneych_w_budynku_bursy_szkolnej_plock.pdf
    SIWZ_umowa_opis_przedmiotu_zamowienia_remont_instalacji_sanitarnych_w_budynku_bursy_szkolnej_przy_ul_3Maja35Plock.docx
    przedmiar_remont_instalacji_sanitarnych_w_budynku_bursy_szkolnej_3Maja_Plock_.pdf
    opis_techniczny_remont_instal_sanitarnych_bursa_szkolna_Plock_ul3Maja35.pdf
    rys_1_rem_instal_sanitbursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    rys_2_rem_inst_sanit_bursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    rys_3_rem_inst_sanit_bursa_szkolna_3Maja35_plock.pdf
    rys_4_rem_inst_sanit_bursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    rys_5_rem_inst_sanit_bursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    uniewaznienie_dod_08_05_2014_remont_instalacji_sanitarnych_bursa_szkolna_3Maja35_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-01 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_materialow_betonowych_ulKutnowska.docx
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_materialow_betonowych_Kutnowska.pdf
    
 
     
Data: 2014-03-24 Tytuł: Dostawa materiałów branży sanitarnej  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_materialow_branzy_sanitarnej.pdf
    SIWZ_art_sanitarne_lotnisko.docx
    
 
     
Data: 2014-03-19 Tytuł: Dostawa żwiru sortowanego o frakcji 16-31,5mm  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_zwiru_sortowanego_o_frakcji_16_31_5mm.pdf
    SIWZ_dostawa_zwiru_sortowanego_o_frakcji_16_31mm_Lotnisko.docx
    
 
     
Data: 2014-01-27 Tytuł: Zakup, dostawa,montaż wyposażenia placu dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 5 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_zakup_dostawa_montaz_wyposazenia_placu_dydaktycznego_Gimnazjum_nr5_Plock.pdf
    projekt_wyposazenie_placu_zabaw_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys4_model_ziemi_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys5_uklad_okresowy_pierwiastkow.pdf
    rys6_model_ukladu_sloneczn_Gimnzjum_Nr5.pdf
    rys7_bryly_geometryczne_stozek_gimn_nr5.pdf
    rys8_bryly_geometr_walec_Gimnazjumnr5.pdf
    rys9_bryly_geometr_szescian_Gimnaz_nr5.pdf
    rys10_figury_geometryczne_kula_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys11_bryly_geometr_ostroslup_Gimnazj_nr5.pdf
    rys14_figury_geometryczne_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys15_uklad_okresowy_pierwiastkow_gimnazj_nr5.pdf
    rys16_model_ukladu_slonecznego_Gimnazjum_5.pdf
    SIWZ_Zakup_dostawa_montaz_wyposaz_do_wykonania_placu_dydakt_na_terenie_Gimn_nr5.docx
    
 
     
Data: 2014-01-21 Tytuł: Usługa transportu soli  
       Dokumenty:
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_transport_soli_2014.docx
    OGL_o_zamow_usluga_transport_soli_2014.pdf
    
 
     
Data: 2014-01-21 Tytuł: Wywóz niesegregow.odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_wywoz_niesegr_odpad_komunal_cmentarz_komunalny_Plock.pdf
    SIWZ_opis_przedmiotu_umowa_wywoz_niesegreg_odpadow_komun_cmentarz_2014.docx
    
 
     
Data: 2013-12-06 Tytuł: Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5tony  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowien_dostawa_samochodu_ciez_o_masie_calkowitej_do_3_5tony.pdf
    SIWZ__opis_przed_zam_umowa_dostawa_uzywanego_samochodu_ciezarowego_2014.docx
    SIWZ_opis_przed_zam_umowa_dostawa_uzywanego_samochodu_ciezarowego_2014.docx
    
 
     
Data: 2013-11-15 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowienie_dostwa_materialow_betonowych_Szpitalna.pdf
    SIWZ_materialy_betonowe_szpitalna_2014.docx
    
 
     
Data: 2013-10-31 Tytuł: Zakup i dostawa wyposazena do wykonania placy dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 5 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_zakup_dostawa_wyposaz_do_wykonan_placu_dydaktyczne_G5.pdf
    SIWZ_G5_Plock.docx
    dokumprojekt_dostawa_wyposazen_do_wykon_placu_dydaktyczn_G5.pdf
    rys16_model_ukladu_slonecznego_Gimnazjum_5.pdf
    rys15_uklad_okresowy_pierwiastkow_gimnazj_nr5.pdf
    rys14_figury_geometryczne_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys11_bryly_geometr_ostroslup_Gimnazj_nr5.pdf
    rys10_figury_geometryczne_kula_Gimnazjum_nr5.pdf
    rys9_bryly_geometr_szescian_Gimnaz_nr5.pdf
    rys8_bryly_geometr_walec_Gimnazjumnr5.pdf
    rys7_bryly_geometryczne_stozek_gimn_nr5.pdf
    rys6_model_ukladu_sloneczn_Gimnzjum_Nr5.pdf
    rys5_uklad_okresowy_pierwiastkow.pdf
    rys4_model_ziemi_Gimnazjum_nr5.pdf
    uniewaznienie_wyposazenie_plac_dydaktyczny_Gimnaz_Nr5.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-25 Tytuł: Dostawa i montaż urządzeń:placuzabaw dla młodziezy i dorosłych, wyposaż.toru dla rowerBMX,boisko spo  
       Dokumenty:
    umowa_DZIAL_IIIdostawa_mont_urzadz_ul_Zielona.docx
    Dokument_zamienna_egz3_tor_BMX.pdf
    SIWZ_dostawa_montaz_urzadzen_placu_zabaw_cwicz_silow_tor_BMX_boisko_sportowe.docx
    przedmiar_dost_mont_urzadz_palc_zaba_urz_silowe_BMX_boiskao_sport.pdf
    Specyfikacje_techniczne.pdf
    mapa_dok_zmienna_tor_BMX.pdf
    Karty_techn_wyposaz_palzu_zabaw.pdf
    dokument_zamienna_karty_techn_tor_BMX.pdf
    Projekt_zagospodar_terenu_egz2_ul_Zielona.pdf
    rys_3_zagos_ter_szczegoly_wykon_nawierz_Zielona.pdf
    OGL_o_zamow_dost_montaz_urzadzen_pal_zaba_tor_BMX_boisko_sportow.pdf
    rys7_zagosp_terenu_oznakowanie_boiska_ul_Zielona.pdf
    rys8_zagospod_terenu_rozmiesczenie_urzadzen_ulZielona.pdf
    rys6_zagosp_terenu_kosz_do_gry_ul_Zielona.pdf
    rys4_zaosp_teren_pilkochwyty_Zielona.pdf
    rys5_zagosp_ter_bramka_do_gry_w_pilke_reczna.pdf
    rys1_zagospod_terenu_ul_Zieolna.PDF
    rys2_zagosp_tere_wymiarowanie_Zielona.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-25 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarz komunalny, Park Półn., siedziba Muniserwisu, Plac zabaw w lasku brzoz  
       Dokumenty:
    SIWZ_ochrona_2014.docx
    OGL_o_zamowieniu_ochrona_2014.pdf
    OGL_zmiana_OGL_o_zamowieniu_ochrona_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-24 Tytuł: Dostawa Pliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_dostawa_paliw_2014.pdf
    SIWZ_paliwo_2014.docx
    zapytania_1_2_3_odpowiedz_dostawa_paliw_dodano_31_10_2013.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_paliwa_2014.pdf
    zmiana_SIWZ_i_wzoru_umowy_paliwa_2014.pdf
    zmiana_SIWZ_paliwa_dodano_04_11_2013.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_Paliwa_dodan_04_11_2013.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-22 Tytuł: Dostawa soli kamienne drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_dostawa_soli_kamiennej_drogowej.pdf
    SIWZ_sol_2014.docx
    
 
     
Data: 2013-10-21 Tytuł: Wynajem równiarki samojezd o mocy min120KM oraz pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    SIWZ_plugi_odsniezne_2014.docx
    OGL_o_zamow_wynajem_rowniark_plugow_odsnieznych_2014i.pdf
    
 
     
Data: 2013-10-03 Tytuł: Dostawa piasku płukanego,sortowanego o frakcji 0-2mm  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_dostawa_piasku_plukanego_sortowanego.pdf
    SIWZ_piasek_plukany_sortowany_02mm_2013.docx
    
 
     
Data: 2013-09-16 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    rys_elementy_groby_2012.pdf
    SIWZ_dostawa_elementow_betonowych_do budowy_grobow.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_elem_beton_do_wykon_grobow.pdf
    
 
     
Data: 2013-09-06 Tytuł: Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, odwadniającej tereny zakładów Muniserwis I Sita Płocka Gosp  
       Dokumenty:
    Rys_E03_schemat_ideowy_zasilania_odwodnienie_muni_Sita.pdf
    RysIS05_studnia_odwodnienie.pdf
    projekt_budowlany-czesc_opisowa.zip
    Projekt_podluzny_rurociagu.pdf
    umowa_odwodnienie_Muniserwis_Sita.pdf
    Rys_E_01_plan_sytuacyjny_elektr_odwodnienie_Mun_Sita.pdf
    Rys_E02_trasa_kabla_zasil_odwod_muniserwis_Sit.pdf
    OGL_o_zamow_odwodnienie_Muniserwis_Sita.pdf
    projekt_bud_elektryka_odwodnienie_Muniserwis_Sita (1).pdf
    SIWZ_odwodnienie_Muniserwis_SITA.docx
    SITA_zgoda_udostepnienie_terenu_odwodnienie.pdf
    przedmiar_elektryka_odwonienie_Muniserwis_Sita.pdf
    przedmiar_sanitarna_odwodnienie_Muniserwis_Sita.pdf
    RysIS03_przekroj_przepompownia_odowd.pdf
    RysIS04_studnia1200_odwodnienie.pdf
    RysIS01_plan_sy_str36_odwod_Muniserwis_Sita.pdf
    RysIS01_plan_sytuacyjny_odwod_Muniserwis_Sita.pdf
    RysIS01_plan_sytyacyj_12_2012_odwod_Muniserw_Sita.pdf
    RysIS01_str37_plan_sytuac_odwodn_Muniserw_Sita.pdf
    RysIS01_str48_odowod_Muniser_Sita.pdf
    RysIS01_zmina_plan_sytuacyj_odwod_Muniserwis_Sita.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-26 Tytuł: Budowa oświetlenia drug.fragmentu Pasażu Paderewskiego w Płocku etap II  
       Dokumenty:
    SIWZ_Budowa_oswietlenia_fragmentu_Pasazu_Paderewskiego_w_Plocku_IIetap.docx
    karta_katal_VEDO_P_CUSTOM_PRODUCT_PASAZ_PLOCK_05_07_2013.pdf
    Karty_katalogowe_oswietlenia.pdf
    OGL_o_zamow_Budowa_oswietlenia_drug_fragm_Pas_Paderew.pdf
    przedmiar_oswietlenie_Pasaz_Paderewskiego.pdf
    Schemat_ideowy_oswietlenia_terenu.pdf
    Szczeg_Spec_TechWiOR_oswietl_pasaz_paderw.pdf
    Uzgodnienia_i_opis_techniczny_zestaw_montazowe_linii_oswietl.pdf
    Uzgodnienia_i_warunki_techniczne.pdf
    Rys nr 1 Projekt zagospodarowania terenu.pdf
    Rys_3_Schemat_elektr_szafy_oswietl_ulicznegoSOT_1_1440.pdf
    Rys_4_Schemat_elektr_szafy_oswietl_ulicznego_SOT_1_1418.pdf
    Rys_nr_2_Projekt_zagospodarowania_terenu.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-24 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_wywoz_niesegreg_odpadow_kom_z_cmentarza_komun.pdf
    SIWZ_wywoz_niesegr_odpad_komuna_cmentarz_Plock.docx
    
 
     
Data: 2013-07-11 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_mater_betonowe_Paderews.pdf
    SIWZ_materialy_betonowe_Paderewskiego.docx
    
 
     
Data: 2013-07-11 Tytuł: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (Ppasaż Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    SIWZ_dost_kruszywa_lamaneg_Paderewskiego.docx
    OGL_o_zam_kruszywo_laman_0_31_Paderew.pdf
    
 
     
Data: 2013-06-21 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ściezki rowerowej ul. Grabówka  
       Dokumenty:
    SIWZ_Wykon_warstwy_scieral_z_betonu asfalt_sciezka_rower_Grabowka.docx
    OGL_o_zam_wykon_warstwy_scier_z_bet_asfalt_sciezka_rower_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-06-06 Tytuł: Dostawa płyt drogowych (ul.Kleberga)  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowie_plyty_drogowe_Kleberga.pdf
    SIWZ_dostawa_plyt_drogowych.docx
    Rys_1_dostawa_plyt_drogowych_Kleberga.pdf
    
 
     
Data: 2013-04-29 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_O_zamow_dostawa_mater_betonowych_ZOO.pdf
    SIWZ_zalaczniki_umowa_dost_mater_bet_ZOO.pdf
    
 
     
Data: 2013-04-19 Tytuł: Dostawa drzew, krzewów, półkrzewów, bylin  
       Dokumenty:
    siwz_umowa_zalacz_dostawa_drzew_krzewow_polkrzew_bylin.pdf
    OGL_dostawa_drzew_krzew_polkrzew_bylin.pdf
    
 
     
Data: 2013-04-19 Tytuł: Dostawa drzew, krzewów, półkrzewów, bylin  
       Dokumenty:
    siwz_umowa_zalacz_dostawa_drzew_krzewow_polkrzew_bylin.pdf
    OGL_dostawa_drzew_krzew_polkrzew_bylin.pdf
    
 
     
Data: 2013-04-19 Tytuł: Dostawa drzew, krzewów, półkrzewów, bylin  
       Dokumenty:
    siwz_umowa_zalacz_dostawa_drzew_krzewow_polkrzew_bylin.pdf
    OGL_dostawa_drzew_krzew_polkrzew_bylin.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-13 Tytuł: Dostawa podsypki cemt-piask,mieszanki beton,kruszywa stabiliz cementem Grabówka, Kobylińskiego  
       Dokumenty:
    OGL_o_zam_dostawa_podsypki_mieszanki_bet_kruszywa_stabil.pdf
    SIWZ_podsypka_mieszanka_cem_kruszywo_stabil.docx
    
 
     
Data: 2013-02-22 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_dost_pospolki_Grabowka.pdf
    SIWZ_DOSTAWA_POSPOLKI_Grabowka.docx
    
 
     
Data: 2013-02-22 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_dost_mater_beton_Grabowka.pdf
    SIWZ_Dostawa_materialow_betonowych_Grabowka.docx
    OGL_o_zmianie_ogl_dost_mater_bet_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-02-13 Tytuł: Dostawa betonu asflatowego w ilości do 700 ton  
       Dokumenty:
    SIWZ_beton_asfaltowy_2013.docx
    OGL_o_zamow_dost_betonu_asfaltowego.pdf
    
 
     
Data: 2013-01-21 Tytuł: Wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_wywoz_nieczys_z_cmentarz_kom.pdf
    SIWZ_wywoz_nieczystosci_z_cmentarza_komunal_w_Plocku_2013.docx
    
 
     
Data: 2013-01-18 Tytuł: Dostawa piasku płukanego,sortowanego o frakcji 0-2mm  
       Dokumenty:
    OGL_o_zmow_dost_piasku_pluk_sort_o_frak_0_2.pdf
    SIWZ_piasek_o_frakcji_0_2mm.docx
    
 
     
Data: 2012-12-07 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr31,5-56mm oraz kruszywa łamanego o fr 0-31,5  
       Dokumenty:
    SIWZ_tluczen_Lacka.doc
    OGL_ZAM_DOSTAWA_TLUCZNIA_BET_KRUSZYWA-LAM_LACKA.pdf
    nowy_obow_dzialIII_wzor_umowy_do_SIWZ_tlucz_beton_kruszywo_lamane_ul_Lacka_dod_10_11_2012.pdf
    zmiana_tresci_SIWZ_tluczen_betonowy_kruszywo_lamane_ul_Lacka_dod_10_11_2012.pdf
    nowy_obow_zalacz_nr_1_do_SIWZ_formularz_Oferty_tlucz_beton_krusz_lam_ul_Lacka_dod_10_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-23 Tytuł: Dostawa uzywanych samochodów ciężarowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_samochody_uzywane_23_11_2012.pdf
    SIWZ_dostawa_samochodow_ciezar_o_mocy_pow_215KM_22_11_2012docx.docx
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Dostawa paliw płynnych:benzyna,olej napędowy,olej opałowy  
       Dokumenty:
    SIWZ_paliwa_na_rok_2013.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_paliw_plynnych_na_rok_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Wynajem równiarki samojez. oraz pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_wynajem rowniarki_plugow_odsnieznych_na_rok_2013.pdf
    SIWZ_wynajem_plugi_rowniarka_2013.docx
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Ochrona i dozorowanie obiektów:cmentarz,Park Pln,siedziba Muniserwis, Plac zabaw lasek brz,ba Jedrze  
       Dokumenty:
    SIWZ_ochrona_na_rok_2013.docx
    OGL_o_zamow_ochrona_na_rok_2013.pdf
    zapyt_1_odp_1_ochrona_na2013_dod_20_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_soli_na_rok_2013.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_soli_na_rok_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-15 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr. 31,5-56mm oraz kruszywa łamaneo o frakcji 0-31,5mm  
       Dokumenty:
    SIWZ_tluczen_betonowy_kruszywo_lamane_Krakowka.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_tlucznia_beton_kruszywa_lamanego_Krakowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-15 Tytuł: Położenie dywanika asfaltowego na przygotowane podłoże na cmentarzu komunalnym w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_polozenie_dywanika_asfaltowego_na_cmentarzu_komunalnym.pdf
    SIWZ_polozenie_dywanika_asfaltowego_na_cmentarzu_komunalnym_w_Plocku.docx
    
 
     
Data: 2012-11-14 Tytuł: Dostawa kruszyw o frakcji 0-31,5  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_kruszywa_Kobylins_Grabowka_14_11_2012.pdf
    SIWZ_kruszywa_Kobylinskiego_Grabowka_2012.docx
    OGL_o_zmianie_ogl_kruszywa_kobylin_Grabowka.pdf
    zapyt_1_odp_1_kruszywa_0_31_5_Kobylinsk_Grabowka_dod_20_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-14 Tytuł: Dostawa pospółki (Grabówka)  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_pospolka_Grabowka_14_11_2012.pdf
    SIWZ_pospolka_Grabowka_2012.docx
    
 
     
Data: 2012-11-14 Tytuł: Dostawa używanych samochodów ciężarowych o mocy pow215KM i dop.masie całkow.min.18ton-szt2  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_samochodow_ciezar_o_mocy_pow_215KM.docx
    OGL_o_zamowieniu_dostawa_samochodow_uzywanych_14_11_2012.pdf
    OGL_uniewaz_dostawa_samochodow_uzywanych_22_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-31 Tytuł: Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_molo.docx
    SIWZ_molo.docx
    Specyfikacja_techniczna_molo.pdf
    Projekt_oslona_Mola_Plock.pdf
    Przedmiar_molo_Plock_ZUM.pdf
    umowa_molo_2012_01.docx
    zapyt_1_2_odpowiedzi_molo_decyzja231_dodano_29_10_2012.pdf
    zapyta_odpow_3_molo_dod_30_10_2012.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_molo_31_10_2012.pdf
    zapytan_4_odpow_molo_dodan_31_10_2012.pdf
    zmiana_SIWZ_molo_dodano_31_10_2012.pdf
    zapytanie5_odpow_5_zapytanie6_molo_dodano_05_11_2012.pdf
    odpow_na_zapyt_6_zapyt_7_odp_7_decyzja_o_srodowisk_uwarunkow_modyfikacja_molo_dod_07_11_2012.pdf
    OGL_o_zmianie_ogloszenia_molo_dodano_07_11_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-23 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_pospolki.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_pospolki.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-23 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Grabówka)  
       Dokumenty:
    SIWZ_Dostawa_mater_beton_Grabowka_2012.docx
    OGL_o_zamow_mater_betonow_Grabowka.pdf
    OGL_o_zmianie_oglosz_material_beton_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-16 Tytuł: Dostawa materiałow betonowych - Al. Kobylińskiego Płock  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_mater_betonowe_Al_kobylinskiego_Plock.pdf
    SIWZ_materialy_betonow_Kobylinskiego.docx
    
 
     
Data: 2012-09-20 Tytuł: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i tartanowej pod skwer gier miejskich w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_nawierzchnia_poliuretanowej_tartanowej.pdf
    przedmiar_nawierz_poliuret_tartan.pdf
    Proj_nawierz_poliuretan_tartan.pdf
    STWiOR_nawierzch_poliuret_tartan.pdf
    przykldowe_urzadzenia_pow_poliuret_tartan.pdf
    BIOZ_nawierz_poliuret_tartan.pdf
    SIWZ_nawierzchnia_poliuretanowa_tartanowa_Plock.docx
    podpis_opis_przedm_poliuret_tartan.pdf
    podpis_SIWZ_poliuret_Trartan.pdf
    rys_5_4_nawierz_poliuret_tartan.pdf
    rys_5_4_1_naw_poliuret_tartan.pdf
    rys_5_4_2_nawierzch_poliuret_tartan.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-17 Tytuł: Dostawa używanej koparki kółowej  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_koparki_kolowej.docx
    OGL_o_zamow_dostawa_koparka_kolowa.pdf
    podis_opis_przedm_zamow_koparka_kolowa.pdf
    podpis_str_SIWZ_koparka_kolowa.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-13 Tytuł: Dostawa materialow betonowych  
       Dokumenty:
    SIWZ_dostawa_materialow_betonowych_siegacz_Wyszogrodzka.docx
    OGL_o_zamow_mater_betonowe_sieg_Armii_Krajowe.pdf
    podpis_str_siwz_mater_bet_armii_Krajow.pdf
    podpis_opis_przedm_zamow_material_betonowe_AK.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-13 Tytuł: Przebudowa ulic Pilsudskiego z Otolińską  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamow_Przebudowa_ul_Otolinskiej_Pilsudskiego.pdf
    SIWZ_budowa_ul_Otolinskiej_Pilsuds.docx
    podpis_str_siwz_otolin_pilsuds.pdf
    rys1_przebud_ul_Otolinskiej.pdf
    OGL_o_zmianie_ogl_bud_ul_Otolinska.pdf
    podpis_opis_przedm_zam_bud_ul_Otolinska.pdf
    zmiana_SIWZ_bud_ul_Otolinskiej_14_09_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-09 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do budowy grobów  
       Dokumenty:
    SIWZ_elementy_groby_2012.docx
    OGL_o_zamow_elementy_groby_2012.pdf
    rys_elementy_groby_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-09 Tytuł: Budowa ul. Grabowej w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_zamowieniu_budowa_ul_Grabowej.pdf
    SIWZ_budowa_ul_Grabowej_Plock.docx
    inwentar_prac_drogowych_Grabowa_rysunek.pdf
    STWiOR_cz1.pdf
    STWiOR_cz2.pdf
    STWiOR_cz3.pdf
    wykaz_wysok_punktow_Grabowa.pdf
    zapyt_odpow_ul_Grabowa_20_08_2012.pdf
    STWIOR_bran_sanitarn_ul_Grabowa.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-03 Tytuł: Wykonanie przepustów,rowów krytych, ścianek przele  
       Dokumenty:
    SIWZ_przepusty_rowy_kryte_scianki_przelew_2012.docx
    OGL_o_zamow_wykon_przepustow_rowow_krytych_scianek_przelewowych_dod_03_08_2012.pdf
    STWiOR_przepusty_rowy_kryte.pdf
    STWiOR_przpusty_scianki_przelew.pdf
    projekdzad_zbiornik_Z2_Z3.pdf
    rys1_plan_orientac_zbiornik_retenc.pdf
    rys2_plan_syt_zbiornik_Z2.pdf
    rys2_plan_sytuac_ZB_Z3.pdf
    rys3_przekroj_podl_przez_zbiornik_Z2.pdf
    rys3_przekroj_podl_przez_zbiornik_Z3.pdf
    rys4_przekroj_przez_przepust_do_zbior_Z3.pdf
    rys5_zbrojenie_scvianki_czolowej_przepust.pdf
    rys6_scianka_przelewowa_S1.pdf
    rys6_scianka_przelewowa_S4.pdf
    rys6_scianka_przelewowa_S5.pdf
    rys6_scianka_przelwowa_S2_S3.pdf
    rys7_zbrojenie_scianki_przelew_S1.pdf
    rys7_zbrojenie_scianki_przelew_S2_S3.pdf
    rys7_zbrojenie_scianki_przelew_S4.pdf
    rys7_zbrojenie_scianki_przelew_S5.pdf
    rys4_przekroj_.pdf
    projekt_rowy_odwad.pdf
    rys1_t02_plan_orient_rowy_odwadn.pdf
    rys2_t02_plan_syt_row_A1.pdf
    rys2_t02_plan_syt_rowA2_ark5_5.pdf
    rys2_t02_plan_syt_rowK.pdf
    rys2_t02_plan_syt_rowK_ark4_5.pdf
    rys2_t02_plan_syt_rowK_arkusz3_5.pdf
    rys3_profil_podl_row_odw_K.pdf
    rys3_profil_podluz_rowu_odw_A2.pdf
    rys3_profil_podluzny_rowu_odw_A1.pdf
    rys4_przek_row_kryty_R3.pdf
    rys4_przekr_row_kryty_R1.pdf
    rys4_przekr_row_kryty_R2.pdf
    rys5_przek_przepust_P1.pdf
    rys5_przek_przepust_P4.pdf
    rys5_przekr_przepust_P2.pdf
    rys5_przekr_przepust_P3.pdf
    rys6_zbrojenie_przepust_P1.pdf
    rys6_zbrojenie_przepust_P2.pdf
    rys6_zbrojenie_przepust_P3.pdf
    rys6_zbrojenie_przepust_P4.pdf
    rys7_schema_umoc_rowu_plyt_zelbet.pdf
    rys7_schemta_umoc_rowu.pdf
    przedmiar_przepusty_rowy_kyte_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-07-24 Tytuł: Wynajem maszyn i urządzeń (samochody, koparki kołowe)  
       Dokumenty:
    SIWZ_wynajem_koparki_samochodow_2012.docx
    OGL_o_zamowieniu_wynjem_maszyn_urzadzen_koparka_samochod.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."