Tytuł: Regulamin cmentarza komunalnego ul. Bielska Płock
Data: 08/09/2015
 
       Dokumenty:
    Regulamin_cmentarza_komunalnego_ul_Bielska_Plock.pdf
    
 
     
  Tytuł: Statut ZUM "Muniserwis" ZB 2010
Data: 23-07-2010
 
       Dokumenty:
    Statut_ZUM_Muniserwis_ZB.pdf
    zmiany_w_statucie_ZUM_Muniserwis_ZB.pdf
    
 
     
  Tytuł: Regulamin Pracy
Data: 13/07/2012
 
       Dokumenty:
    Regulamin_pracy_2012.pdf
    
 
     
  Tytuł: Zarządzenie nr 12/2013 Kodeks Etyki
Data: 20/12/2013
 
       Dokumenty:
    Kodeks_Etyki_zarzadzenie_122013.pdf
    
 
     
  Tytuł: Zarządzenie nr 13/2013 w sprawie przeprowadzenia służby przygotowawczej
Data: 20/12/2013
 
       Dokumenty:
    sluzba_przygotowawcza_zarzadzenie_132013.pdf
    
 
     
  Tytuł: Zarządzenie nr 14/2013 w spr ustalenia procedury naboru na wolne stanowiska urzędniczne
Data: 20/12/2013
 
       Dokumenty:
    procedura_naboru_na_wolne_stanowiska_robotnicze_zarzdz142013.pdf
    
 
     
  Tytuł: Zarządzenie nr 15/2013 w sprawie zminay regulaminu wynagradzania pracowników
Data: 20/12/2013
 
       Dokumenty:
    zarzadzenie_nr_152013_zmiana_regul_wynagradzania.pdf
    
 
     
  Tytuł: Regulamin okresowej oceny pracowników
Data: 15/06/2015
 
       Dokumenty:
    regulan_zarzadzenia_wraz_ze_zmianami_okresowa_ocena_pracownikow.pdf
    
 
     
  Tytuł: Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Z-ca Dyrektora ds rozliczeń finansowych
Data: 03/09/2015
 
       Dokumenty:
    Zastepca_Dyrektora_ds_rozliczen_finansowych.pdf
    
 
     
  Tytuł: Regulamin udzielania zamówień publicznych poniżej30tys.euro
Data: 24/06/2014
 
       Dokumenty:
    03_RegulaminUdzielania_zamowien_publicznych_ponizej_30tys_euro.pdf
    
 
     
  Tytuł: Regulamin organizacyjny
Data: 15/06/2015
 
       Dokumenty:
    Zarzadzenie_Regulamin_Organizacyjny_2015.pdf
    
 
     
  Tytuł: kwestionariusz osobowy kandydata
Data: 20/05/2015
 
       Dokumenty:
    kwestionariusz osobowy kandydata.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."