Postępowania których wartość jest równa lub przekracza kwoty 130 000 zł

Data: 2021-11-18 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych w 2022 r.  
       Dokumenty:
    Zapytania_odpowiedzi_dostawa_paliw_23_11_2021.pdf
    informacja_o_postepowaniu_1.pdf
    
 
     
Data: 2021-11-17 Tytuł: Sukcesywna dostawa soli kamiennej, drogowej w szacowanej ilo¶ci do 2000ton, przeznaczonej do zimoweg  
       Dokumenty:
    Sukcesywna_dosta_a_soli_kamiennej_drogowej.pdf
    
 
     
Data: 2021-06-10 Tytuł: postępowania o Zagospodarowanie odpadów o kodzie 20 03 03  
       Dokumenty:
    informacja o postepowaniu o kodzie 20 03 03.pdf
    
 
     
Data: 2021-04-14 Tytuł: Budowa Kolumbarium na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku – etap II.  
       Dokumenty:
    Budowa_kolumbarium-II-etap-1.pdf
    
 
     
Data: 2021-03-23 Tytuł: Budowa kolumbarium na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku - etap II  
       Dokumenty:
    informacja_o_postepowaniu.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."