Postępowania powyżej 30 000 euro

Data: 2020-09-10 Tytuł: Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów kumunalnych z Cmenarza komunalnego w Płocku.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_z_Cmentarza_komunalnego (1).pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II-Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.odt
    Informacja_o_wyborze-najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-17 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzail_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_Wzory_umow.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-08 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
    Dzial_II_Opis-przedmiotu_zamowienia (1).pdf
    Dzial_III_wzory_umow.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-02 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_z_Cmentarza_komunalnego.pdf
    Dzial_I_SIWZ.pdf
    Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    oferta - wersja edytowalna.odt
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-05-29 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzial_II_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna (1).pdf
    Dzial_I_SIWZ (1).pdf
    oferta - wersja edytowalna 1.odt
    Modyfikacja_SIWZ.pdf
    Uniewaznienie_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-02-20 Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Płocku- etapI  
       Dokumenty:
    Dial_I_SIWZ_-_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_SIWZ_wzor_umowy (1).pdf
    dokumentacja.zip
    ogloszenie.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    9980_informacja -wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-30 Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZUM "Muniserwis" Z.B. w Płocku w roku 2020 r.  
       Dokumenty:
    Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_w_roku_2020.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-17 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów i prefabrykatów bet. na urny w 2020 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
    SIWZ_Dzial_I.pdf
    SIWZ_Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    SIWZ_Dzial_III_Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."