Zamówienia Publiczne

 

Postępowania powyżej 30 000 euro

Data: 2020-02-20 Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Płocku- etapI  
       Dokumenty:
    Dial_I_SIWZ_-_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_SIWZ_wzor_umowy (1).pdf
    dokumentacja.zip
    ogloszenie.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-30 Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZUM "Muniserwis" Z.B. w Płocku w roku 2020 r.  
       Dokumenty:
    Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_w_roku_2020.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-17 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów i prefabrykatów bet. na urny w 2020 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
    SIWZ_Dzial_I.pdf
    SIWZ_Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    SIWZ_Dzial_III_Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."