Archiwum postępowań do i powyżej 30 000 Euro

Data: 2020-12-11 Tytuł: Dozór i ochrona mienia na terenie Cm.komunalnego i Parku Północnego w 2021 r. - usługa społeczna  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_ochrona_2021_usluga_spoleczna.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
    
 
     
Data: 2020-12-10 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w 2021 r.  
       Dokumenty:
    Ogłoszenie_o_zamowieniu.pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II-Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_Wzor_umowy_czesc_I.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy_czesc_II.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Zapytania_odpowiedzi_dostawa_paliw_16_12_2020.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-12-07 Tytuł: Przetarg nieograniczony na dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_z_wyboru_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-12-02 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego grzewczego lekkiego w 2021 r.  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe.pdf
    Formularz_ofertowy.pdf
    Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-12-02 Tytuł: Dostawa oleju napędowego grzewczego lekkiego w 2021 r.  
       Dokumenty:
     Brak dokumentów dla tego przetargu.

 
     
Data: 2020-09-10 Tytuł: Przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów kumunalnych z Cmenarza komunalnego w Płocku.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_z_Cmentarza_komunalnego (1).pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II-Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.odt
    Informacja_o_wyborze-najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-25 Tytuł: Zapytanie ofertowe na wykonanie elektroenergetycznej kablowej linii o¦wietleniowej ul. Żabiej w Płoc  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_wykonanie_elektroenergetycznej_kablowej_linii_oswietleniowej_ul.Zabia_w_Plocku.pdf
    Formularz_ofertowy.pdf
    Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_RODO.pdf
    Projekt_ wykonawczy_branza_ elektryczna.pdf
    STWiOR_branza_ elektryczna.pdf
    Projekt_ budowlany_branza_ drogowa_ elektryczna.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-17 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzail_I_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_Wzory_umow.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-08 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzial_I_Instrukcja_dla_wykonawcy.pdf
    Dzial_II_Opis-przedmiotu_zamowienia (1).pdf
    Dzial_III_wzory_umow.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-08 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_materialow_budowlanych.pdf
    Formularz_ofertowy (1).pdf
    Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_RODO.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-06-02 Tytuł: Przetarg nieograniczony na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_na_wywoz_i_zagospodarowanie_odpadow_z_Cmentarza_komunalnego.pdf
    Dzial_I_SIWZ.pdf
    Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna_RODO.pdf
    oferta - wersja edytowalna.odt
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-05-29 Tytuł: Przetarg nieograniczony na zagospodarowanie odpadów  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu_na_zagospodarowanie_odpadow.pdf
    Dzial_II_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna (1).pdf
    Dzial_I_SIWZ (1).pdf
    oferta - wersja edytowalna 1.odt
    Modyfikacja_SIWZ.pdf
    Uniewaznienie_postepowania.pdf
    
 
     
Data: 2020-05-22 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_materialow_budowlanych.pdf
    Formularz_ofertowy.pdf
    Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_RODO.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-02-27 Tytuł: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów budowlanych  
       Dokumenty:
    Zapytanie_ofertowe_na_dostawe_materialow_budowlanych.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-02-20 Tytuł: Przetarg nieograniczony na budowę kolumbarium na Cmentarzu komunalnym w Płocku- etapI  
       Dokumenty:
    Dial_I_SIWZ_-_Instrukcja_dla_Wykonawcy.pdf
    Dzial_II_opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    Dzial_III_SIWZ_wzor_umowy (1).pdf
    dokumentacja.zip
    ogloszenie.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    9980_informacja -wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-30 Tytuł: Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZUM "Muniserwis" Z.B. w Płocku w roku 2020 r.  
       Dokumenty:
    Plan_postepowan_o_udzielenie_zamowien_publicznych_w_roku_2020.pdf
    
 
     
Data: 2020-01-17 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów i prefabrykatów bet. na urny w 2020 r.  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf
    SIWZ_Dzial_I.pdf
    SIWZ_Dzial_II_Opis_przedmiotu_zamowienia.pdf
    SIWZ_Dzial_III_Wzor_umowy.pdf
    Klauzula_informacyjna.pdf
    Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf
    Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."