Data: 2018-07-03 Tytuł: opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    Informacja_o_wyborze_Utylizacja.pdf
    
 
     
Data: 2018-06-01 Tytuł: Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obsluga operatorska  
       Dokumenty:
    ogl_o_udzieleniu_zamowienia_wybajem_maszyn_urzadzen.pdf
    
 
     
Data: 2018-02-05 Tytuł: Opróżnienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadów komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_smieci_cmentarz_2018.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-17 Tytuł: Dostawa elementów do budowy grobów  
       Dokumenty:
    Informacja_wybor_oferty_elementy_groby_60kpl.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-17 Tytuł: Dostawę paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2018 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_udzielenie_zamowienia_dostawa_paliw_cieklych_2018.pdf
    
 
     
Data: 2018-01-05 Tytuł: Dozór i ochrona mienia  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_ochrona_2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-11-14 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Ogl_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zimowego_utrzymania_drog2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-11-30 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Ogl_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zimowego_utrzymania_drog2018.pdf
    
 
     
Data: 2017-10-30 Tytuł: Zakup materiału nasadzeniowego i posadzenie w 2017 r. na terenie miasta Płocka drzew i krzewów, stan  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_nasadzenia_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-03-24 Tytuł: Opróznienie, wywóz, utylizacja niesegregowanych odpadow komunalnych z Cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_odpady_cmentarz_2017.pdf
    
 
     
Data: 2017-02-03 Tytuł: Dostawa paliw ciekłych: benzyny bezołowiowej 95, oleju napędowego w 2017 r. dla jednostek organizacy  
       Dokumenty:
    ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_paliw_cieklych_dla_jednostek_organizacyjnych_2017.pdf
    ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia_dostwa_paliw_cieklych_benzyny_bezolowiowej_oleju_napedowego_dla_jednostek_organizacyjnych_G_M_Plocka_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-11-28 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienidostawa_soli_kamiennej_drogowej_do_zimowego_utrzymania_drog_2017.pdf
    
 
     
Data: 2016-05-23 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_elemnety_groby_16.pdf
    
 
     
Data: 2016-03-31 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_smieci_cmentarz_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-12-02 Tytuł: Dostawa Paliw płynnych: benzyny bezolowiowej PB95, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_paliw_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-12-04 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarza komun.,ParkuPóln,siedzibyZUM Muniserwis,Placu zabaw w lasku,Jędrzeje  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_ochrona_i_dozorowanie_obiektow_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-11-27 Tytuł: Dostawa soli kamiennej drogowej niezbrylającej przeznaczonej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_soli_2016.pdf
    
 
     
Data: 2015-02-25 Tytuł: Wyzwóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_wywoz_niesegregow_odpadow_komunalnych_cmentarz_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2015-02-28 Tytuł: Wyzwóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_wywoz_niesegregow_odpadow_komunalnych_cmentarz_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-12-31 Tytuł: Dostawa paliw płynnych: benzyny bezołowiowej Pb 95, olej napędowy  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_paliw_2015.pdf
    
 
     
Data: 20104-01-08 Tytuł: Wynajem pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_wynajem_plugow_odsnieznych_2015.pdf
    
 
     
Data: 2015-02-04 Tytuł: Ochrona i dozorowanie wniżej wymien.obiektów;cmentarz komunalny, Park Pół,siedziba Muniserw,lasekbrz  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_ochrona_2015.pdf
    
 
     
Data: 2014-11-26 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ścieżki rowerowej ul. Szpitalna  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zam_wykonanie_warstwy_scieralnej_z_bet_asfaltowego_ul_Szpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2014-11-12 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_materialow_betonowych_ulSzpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-21 Tytuł: Dostawa elementów granitowych i kruszyw do budowy ciągu nadskarpowego w Płocku w ramach zad:Wzmocnie  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_elementow_granitowych_kruszyw_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-03 Tytuł: Zagospodarowanie terenów zielenią skwerów miejskich przy ul. jachowicza i ul. Popłącińskiej w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_Zagospod_terenow_zielenia_skwerow_miejskich_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-03 Tytuł: Budowa elem.wyposażenia placu zabaw skweru ul.Jachowicza oraz budowa elem wypos.ściezki zdrPopudskie  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_budowa_elementow_wyposaz_placu_zabaw_sciezki_zdrowia_Jachowicza_Poplacinska.pdf
    
 
     
Data: 2014-10-15 Tytuł: Budowa elementów małej architektury na potrzeby inwestycji przy ul. Popłacińskiej i Jachowicza  
       Dokumenty:
    ogl_o_udzieleniu_zamowieniu_budowa_elementow_malej_architektury_Jachowicza_Poplacicska_.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-18 Tytuł: Przebudowa oświetlenia ulicznego w Płocku na odcinku od hotelu Starzyński do kościoła Św. Bartłomiej  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzielenieu_zamowienia_Przebudowa_oswietlenia_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-09-11 Tytuł: Budowa obiektów małej architektury w ramach zadania Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku.  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_Budowa_malej_architektury_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-08-01 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św. Bartłomieja, w  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_Wzmocnienie_Skarpy_Wislanej.pdf
    
 
     
Data: 2014-06-17 Tytuł: Wzmocnienie Skarpy Wiślanej w Płocku na odcinku od Hotelu Starzyński do Kościoła Św.Bartłomieja....  
       Dokumenty:
    INFORMACJA_UNIEWAZNIENIE_Skarpa_Wislana.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-30 Tytuł: Remont instalacji sanitarnych w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_remont_instalacji_sanitarnych_w_bud_bursy_szkolnej.pdf
    
 
     
Data: 2014-05-22 Tytuł: Remont pomieszczeń w budynku bursy szkolnej przy ul. 3 Maja 35 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_Udzieleniu_zamowienia_remont_pomieszczen_w_budynku_bursy_szkolnej_3Maja35_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-29 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_materialow_betonowych_ul_Kutnowska.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-29 Tytuł: Dostawa materiałów branży sanitarnej  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_materialow_branzy_sanitarnej_lotnisko.pdf
    
 
     
Data: 2014-04-02 Tytuł: Dostawa żwiru sortowanego o frakcji 16-31,5mm  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_dostawa_zwiru_sortowanego_o_frkacji_16_31_5mm.pdf
    
 
     
Data: 2014-03-13 Tytuł: Zakup, dostawa,montaż wyposażenia placu dydaktycznego na terenie Gimnazjum nr 5 w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_wyposazenie_placu_dydaktycznego_Gimnazjum_Nr5.pdf
    
 
     
Data: 2014-01-31 Tytuł: Usługa transportu soli  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_usluga_transportu_soli_2014.pdf
    
 
     
Data: 2014-02-03 Tytuł: Wywóz niesegregow.odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamow_wywoz_niesegregow_odpadow_komunalnych_z_cmentarza_komunal.pdf
    
 
     
Data: 2013-12-19 Tytuł: Dostawa używanego samochodu ciężarowego o masie całkowitej do 3,5tony  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzielenie_zamowienia_dostawa_uzywanego_samochodu_ciezarow.pdf
    
 
     
Data: 2013-12-03 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_o_Udzieleniu_zamowienia_dostawa_materialow_betonowych_Szpitalna.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-18 Tytuł: Dostawa i montaż urządzeń:placuzabaw dla młodziezy i dorosłych, wyposaż.toru dla rowerBMX,boisko spo  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_dostaw_montaz_urzadzen_placu_zabaw_Zielona.pdf
    
 
     
Data: 2013-12-02 Tytuł: Ochrona i dozorowanie cmentarz komunalny, Park Półn., siedziba Muniserwisu, Plac zabaw w lasku brzoz  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_ochrona_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-21 Tytuł: Dostawa Pliw płynnych: benzyny bezołowiowej, oleju napędowego  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_dostawa_paliw_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-07 Tytuł: Wynajem równiarki samojezd o mocy min120KM oraz pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_rowniarki_plugi_2014.pdf
    
 
     
Data: 2013-09-27 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do wykonania grobów  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamow_elementy_groby.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-14 Tytuł: Budowa oświetlenia drug.fragmentu Pasażu Paderewskiego w Płocku etap II  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_oswietlenie_Paderewskiego.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-14 Tytuł: Wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych z cmentarza komunalnego w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_wyw_niesegr_odpadow_cmentarz_.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-01 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_mater_beton_Paderewskiego.pdf
    
 
     
Data: 2013-08-06 Tytuł: Dostawa kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5mm (Ppasaż Paderewskiego)  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zam_kruszywo_lamane_Paderewskiego.pdf
    
 
     
Data: 2013-07-10 Tytuł: Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego w związku z budową ściezki rowerowej ul. Grabówka  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_wyk_warstw_scier_sciezka_asf_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-06-20 Tytuł: Dostawa płyt drogowych (ul.Kleberga)  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_plyty_drogowe_Kleberga.pdf
    
 
     
Data: 2013-05-17 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_dostaw_material_betono.pdf
    
 
     
Data: 2013-05-15 Tytuł: Dostawa drzew, krzewów, półkrzewów, bylin  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_drzewa_krzewy_byliny.pdf
    
 
     
Data: 2013-04-03 Tytuł: Dostawa podsypki cemt-piask,mieszanki beton,kruszywa stabiliz cementem Grabówka, Kobylińskiego  
       Dokumenty:
    OGL_o_udziel_zamow_podsyp_cem_pias_miesz_beton_krusz_stabiliz.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-21 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_dostawa_posplki.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-13 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_materialy_betonowe_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2013-03-11 Tytuł: Dostawa betonu asflatowego w ilości do 700 ton  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamow_beton_asfaltowy.pdf
    
 
     
Data: 2013-02-06 Tytuł: Wywóz nieczystości z cmentarza komunalnego  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zam_wywoz_niecz_cmentarz.pdf
    
 
     
Data: 2013-02-04 Tytuł: Dostawa piasku płukanego,sortowanego o frakcji 0-2mm  
       Dokumenty:
     Brak dokumentów dla tego przetargu.

 
     
Data: 2012-12-19 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr31,5-56mm oraz kruszywa łamanego o fr 0-31,5  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_tluczen_kruszywo_Lacka.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-06 Tytuł: Dostawa uzywanych samochodów ciężarowych  
       Dokumenty:
    OGL_O_WYB_OFERTY_SAM_CIEZ_2012.pdf
    OGL_udziel_zamow_dost_samochodow_uzywanych.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-29 Tytuł: Dostawa paliw płynnych:benzyna,olej napędowy,olej opałowy  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_dostawa_paliw_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-10 Tytuł: Wynajem równiarki samojez. oraz pługów odśnieznych wraz z obsługą operatorską  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_wynajem_rowniarki_plugi_2013.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-11 Tytuł: Ochrona i dozorowanie obiektów:cmentarz,Park Pln,siedziba Muniserwis, Plac zabaw lasek brz,ba Jedrze  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_ochrona_2013.pdf
    
 
     
Data: 2013-11-12 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzeleniu_zamow_dostawa_soli_2014.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-11 Tytuł: Dostawa soli drogowej do zimowego utrzymania dróg  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzeleniu_zamow_dostawa_soli_2014.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-28 Tytuł: Dostawa tłucznia betonowego o fr. 31,5-56mm oraz kruszywa łamaneo o frakcji 0-31,5mm  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_tluczen_bet_31_5_56mm_kruszywa_lamanego_0_31_5.pdf
    
 
     
Data: 2012-12-10 Tytuł: Położenie dywanika asfaltowego na przygotowane podłoże na cmentarzu komunalnym w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_polozenie_dywanika_asfaltowego_cmentarz_komunalny_plock.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-28 Tytuł: Dostawa kruszyw o frakcji 0-31,5  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamowienia_kruszywa_0_31_5_kobyl_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-29 Tytuł: Dostawa pospółki (Grabówka)  
       Dokumenty:
    OGL_udzielen_zamow_pospolka_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-21 Tytuł: Wykonanie osłony przeciwlodowej mola w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_wykonanie_oslony_przeciwlodow_mola_w_plocku.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-16 Tytuł: Dostawa pospółki  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamow_pospolka_Gmury.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-07 Tytuł: Dostawa materiałów betonowych (Grabówka)  
       Dokumenty:
    OGL_o_udzieleniu_zamowienia_mater_beton_Grabowka.pdf
    
 
     
Data: 2012-11-05 Tytuł: Dostawa materiałow betonowych - Al. Kobylińskiego Płock  
       Dokumenty:
    OGL_udzielen_zamow_materialy_beton_kobylinskiego.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-18 Tytuł: Wykonanie nawierzchni poliuretanowej i tartanowej pod skwer gier miejskich w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamowienia_nawierzchnia_poliuret_ul_Tysiaclecia_Plock.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-11 Tytuł: Dostawa używanej koparki kółowej  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_koparka_kolowa_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-10-01 Tytuł: Dostawa materialow betonowych  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_mater_betonowych.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-03 Tytuł: Dostawa elementów betonowych do budowy grobów  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_elementy_groby_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-09-03 Tytuł: Budowa ul. Grabowej w Płocku  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamow_budowa_ul_Grabowej_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-29 Tytuł: Wykonanie przepustów,rowów krytych, ścianek przele  
       Dokumenty:
    OGL_udziel_zamow_rowy_przepusty_ul_krakowka_2012.pdf
    
 
     
Data: 2012-08-10 Tytuł: Wynajem maszyn i urządzeń (samochody, koparki kołowe)  
       Dokumenty:
    OGL_udzielenie_zamowienia_wynajem_maszyn_koparka_samochod.pdf
    
 
     
 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."