Zakład Usług Miejskich "MUNISERWIS" Zakład Budżetowy został powołany uchwałą Rady Miasta w 1993 roku, w celu realizacji zadań komunalnych Gminy Płock.

 

Do podstawowych zadań zakładu należy:

- Zimowe utrzymywanie dróg,

- Sprzątanie miasta w tym mechaniczne zamiatanie ulic i chodników, utrzymywanie zieleni,

- Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym i Parkiem Północnym w Płocku,

- Roboty inżynieryjne w zakresie budowy dróg, chodników, ścieżek rowerowych, itp.

- Prowadzeniu napraw cząsteczkowych dróg,

 

Zakład dysponuje własną bazą magazynową, taborem samochodowym oraz sprzętem specjalistycznym do realizacji w/w zadań.

 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."