Zarządca Cmentarza - Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” uprzejmie informuje, że :

    

1. W celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej należy zgłosić się do Kierownika Cmentarza Komunalnego z niżej wymienionymi dokumentami:

  a. Karta zgonu,

  b. Kopia aktu zgonu.

  Biuro obsługi Cmentarza komunalnego czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00, a w soboty w godzinach od 8.00 do 13.00, za wyjątkiem świąt. Biuro obsługi jest czynne wyłącznie w soboty, w które jest czynny Urząd Stanu Cywilnego w Płocku.

2. Opłaty za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza komunalnego oraz opłaty za wykonywanie usług komunalnych należy dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

 

64 1020 3974 0000 5002 0201 8398

Wysokość opłat została określona w Zarządzeniach:

  a) Nr 1616/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie: ustalenia opłat za wykonywanie usług komunalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - ->link

  b) Nr 1617/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku – ->link

  3. W celu otrzymania faktury, w przelewie należy wskazać dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, imię i nazwisko osoby zmarłej oraz nr kwatery.

  4. Fakturę będzie można odebrać w Zakładzie przy ul. Przemysłowej 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 14:30. Szczegółowe informacje udzielane są telefonicznie pod numerem 24 364 01 45.

  5. Prace remontowo-budowlane/kamieniarskie mogą być wykonywane w dni robocze po wcześniejszym wniesieniu odpowiednich opłat w godzinach - 7.30-15.30 i przedstawieniu karty prac remontowo - budowlanych na terenie Cmentarza komunalnego w Plocku - Wzór karty.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 24 364-01-40 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30.

Regulamin Cmentarza komunalnego w Płocku - UCHWAŁA NR 368/XXI/2020 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 25 czerwca 2020 r.

 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."