Zakład Usług Miejskich „Muniserwis” uprzejmie informuje, że :

    

1. W celu przeprowadzenia ceremonii pogrzebowej należy zgłosić się do Kierownika Cmentarza Komunalnego w godz.7:30 -14:30 z niżej wymienionymi dokumentami

  a. Karta zgonu,

  b. Kopia aktu zgonu.

2. Opłaty z tytułu :

  a. Udostępnienia miejsca pochówku zmarłych;

  b. Wykonania grobu;

  c. Wynajmu domu przedpogrzebowego - kaplicy;

  d. Opłaty eksploatacyjnej -wjazd na teren cmentarza dla zakładów kamieniarskich (opłata dzienna),koszty eksploatacyjne na 20 lat (opłata za wodę, prąd, wywóz śmieci) należy dokonywać przelewem na wskazany poniżej rachunek bankowy:

   

64 1020 3974 0000 5002 0201 8398

Wysokość opłat została określona w Zarządzeniach:

  a) Nr 2219/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 12 października 2012 r. w sprawie: ustalenia opłat za wykonanie usług komunalnych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku - ->link

  b) Nr 370/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 02 marca 2015r. w sprawie: ustalenia opłat za udostępnienie miejsca pochówku zmarłych na terenie Cmentarza Komunalnego w Płocku – ->link

  3. W celu otrzymania faktury, w przelewie należy wskazać dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania, imię i nazwisko osoby zmarłej oraz nr kwatery

  4. Fakturę będzie można odebrać w portierni Zakładu przy ul. Przemysłowej 33 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30- 14:30

  5. Zakłady kamieniarskie mogą wykonywać prace po wniesieniu opłaty i przedstawieniu karty prac remontowo - budowlanych na terenie Cmentarza komunalnego w Płocku.

Wzór karty:

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu : 24 364-01-40 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-14:30;

 

MUNISERWIS©2006 | Designed by "Azet s.c."